Mohla byste popsat náplň své práce?

„Náplní práce oddělení mezinárodní ochrany biodiverzity a CITES na ČIŽP, kde pracuji, je kontrolní činnost týkající se obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin. Ta může probíhat jak na hranicích ČR, tak ve vnitrozemí. V případě zjištění porušení zákona máme kompetence k uložení pokut a k zabavení exemplářů. Věnujeme se rovněž mezinárodní spolupráci a spolupráci s orgány činnými v trestním řízení, která je založena především na našich odborných znalostech a zkušenostech.“   

Smutek nad zbytečným úmrtím

V případě kauzy nelegálního obchodu s tygry na území České republiky jste jednoho mrtvého tygra ohledávala. Jak takové ohledání probíhá? Co vše se při něm zjišťuje?

„Záleží to na situaci, která není vždy stejná, a také na rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení, které realizaci vedou. V tomto konkrétním případě jsme zjišťovali základní morfologické údaje – zda je tygr kompletní, zda má drápy i zuby, jak je pravděpodobně starý, zda je tělo zvířete (tzv. kadavér) poškozeno a jestli jsou patrné důvody smrti.

Se zabitým tygrem, navíc střeleným do oka tak, aby nedošlo k poškození jeho kůže, se člověk v naší republice nesetká asi moc často. Jak jste se v danou chvíli cítila?

„Musela jsem především zvládnout situaci a odvést profesionální práci. Nicméně samozřejmě jsem cítila smutek nad zbytečnou smrtí toho zvířete.“

Pašeráci bývají k zvířatům neteční

Jedná se v případě kauzy ilegálního obchodu s tygry, jejich masem, kožešinami a dalšími „produkty“ lidské hamižnosti o doposud vaši nejotřesnější zkušenost ve vašem profesním životě?

„Práce v oblasti odhalování nelegálního obchodu s ohroženými druhy může být velmi náročná a inspektoři se setkávají i s nehezkými případy. Kontroly v chovatelských zařízeních občas odhalí různé delikty. Také při pašování z cizích zemí pachatelé obvykle nehledí na welfare čili blaho a v zásilkách bývají i uhynulá zvířata. Metody úkrytů mohou být dosti drastické, objevuje se uspávání i znehybňování zvířat např. izolepou. Nebudu kategorizovat a hodnotit, co bylo nejhorší a proč. Aktuální kauza tygrů však patří mezi ty obzvlášť náročné.“

V nejrůznějších diskusích a na sociálních sítích zaznívají hlasy, které celou kauzu kritizují proto, že se zabitým tygrům věnuje až moc pozornosti. Například kravám a prasatům, které člověk rovněž zabíjí, se podle těchto reakcí takové pozornosti nedostává. Myslíte si, že je to adekvátní srovnání?

Je třeba rozlišovat domestikovaná zvířata, jejichž porážka probíhá dle zákonem stanovených pravidel, a chráněné druhy, které podléhají přísné ochraně. Podle zákona nesmí být zvířata zabíjena s výjimkou těch, u kterých to zákon z určitých důvodů umožňuje - například právě zvířata chovaná na maso. Tygr je druh přímo ohrožený vyhubením a je zařazen v nejpřísnějších kategoriích ochrany, nespadá do žádné výjimky umožňující zabití.“  

Které předešlé případy jste dosud musela na území České republiky řešit, případně i mimo něj?

„Za 25 let práce v této oblasti jsem se podílela na řešení mnoha případů, z hlediska složitosti a rozsáhlosti by bylo možné zmínit například případ nelegálního obchodování s vzácnými papoušky nebo případy nosorožčích rohů a slonoviny.“

Jaké nejexotičtější zvíře jste dosud ohledávala?

„Při své práci se setkáváme s živými exempláři i s mrtvými nebo s produkty, které jsou z nich vyrobeny. Asi nejvzácnější druh, který byl v ČR zabaven, byl papoušek ara Learův. Tři pašované živé exempláře tohoto druhu jsme zabavili v roce 2011. V té době byla populace v přírodě pouze 750 ptáků. V zajetí se ara Learův téměř nevyskytoval. Dalším velmi vzácným druhem, s nímž jsem se setkala, byl sněžný levhart. Dvě pašované kožešiny sněžných levhartů, respektive irbisů, jsme zabavili na letišti v Praze-Ruzyni ukryté v zásilce vodky z Ruska.“

Lze určit, které pašované živočichy nejčastěji při kontrolách odhalujete nebo zabavujete?

„Nejčastěji zabavované exempláře jsou mořští koráli.“

Fotogalerie
59 fotografií