Unikající látky z varny jsou cítit podobně jako chemická rozpouštědla, ale nasládle. Asi jako nasládlá nemocniční dezinfekce,“ popsal Martin Kuchař, vedoucí pracoviště Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT). Pokud máte podezření, že je ve vašem okolí varna, obraťte se určitě na policii. 

Další indicií k tomu, že se za zavřenými dveřmi vašich sousedů děje něco nekalého, může být i zhoršené zdraví. Aby se příznaky dostavily, musíte trávit v místě kontaminace delší dobu a taky záleží na množství zamoření: „Metamfetamin a další látky při výrobě unikají z reakční nádoby ve formě aerosolu, který je unášen vzdušným prouděním. Následně se ukládá ve zdech a vybavení varny. Pokud se při výrobě používá nějaký odtah jako digestoř, ventilační systém, dostávají se tyto látky i do blízkého okolí. U vzdálenějších objektů (soused v bytových domech, dům přes ulici) bych byl s vynášením závěrů o nebezpečnosti velmi opatrný,“ říká Martin Kuchař, vedoucí pracoviště Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek VŠCHT Praha.

Kriminalisté odhalili v centru Brna varnu pervitinu.
Kriminalisté odhalili v centru Brna varnu pervitinu.
Autor: Policie ČR

O vlivu aerosolů pervitinu na zdraví člověka se toho zatím moc nepublikovalo: „Problémem dlouhodobého styku s látkami metamfetaminu v ovzduší se dnes nikdo nezabývá. Dříve se to sledovalo na ústavech a v laboratořích, jestli to neškodí pracovníkům, ale teď už se to nedělá,“ říká k současné praxi Jiří Patočka, profesor z Katedry radiologie a toxikologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Proto jsou dostupná pouze data ze zahraničí. Z výzkumů v USA byly u policejních důstojníků, kteří se pohybují po nelegálních varnách, nalezeny tyto nežádoucí účinky: „Snížená respirace, bolesti hlavy, záněty dýchacích cest, podráždění očí, bolest na hrudi, kožní vyrážka. Nebo také špatný vliv na CNS, to je chronická bolest hlavy, podráždění, únava a dokonce psychóza,“ dodává Martin Kuchař.

Mapa bývalých varen

Pokud máte podezření, že je váš byt kontaminován, můžete se podívat i na mapu Národní protidrogové centrály, která zveřejňuje místa bývalých varen a pěstíren: http://mapavarenapestiren.cz/. „Mapa má sloužit zejména dotčeným osobám a příslušným institucím k přijetí vlastních opatření či modelování preventivních strategií v konkrétních lokalitách. Také jsme v současné době iniciovali otevření tématu kontaminace objektů v důsledku nelegální výroby drog, s cílem vyjasnění odpovědnosti a rolí v otázce dopadů na lidské zdraví či případné dekontaminace,“ říká pro Blesk.cz Barbora Kudláčková, vrchní komisařka Národní protidrogové centrály.

Fotogalerie
13 fotografií