Parmský vévoda přiletěl do Česka v rámci projektu Parma v Praze. V pátek se zúčastnil se unikátní výstavy slavného manýristického malíře Parmigianina v Letohrádku královny Anny na Pražském hradě. V sobotu pak přinesl věnec na hrob do Chrámu svatého Víta své praprapra...babičce Marii Amálii, dceři Marie Terezie, která se vdala za Ferdinanda Parmského a poslední tři roky strávila v Praze. Její ostatky jsou uloženy v královské hrobce po boku Rudolfa II. nebo Karla IV.

Během prohlídky svatovítské katedrály nechtěl být vévoda nikým rušený a soustředil se pouze na odborný výklad historika Jaroslava Sojky, hlavního kurátorka sbírek Pražského hradu. Marie Amálie dostala, jak bylo v jejím prostředí obvyklé, notičky od svých rodičů. Vyvdali ji za vévodu Parmského, aby upevnili vztahy mezi Vídní, Paříží a Madridem. Nebyla v tomto ale poslušnou dcerou a rozhodně se nedržela matkou nadiktovaného scénáře. Proto si vysloužila pověst hrdé a despotické dámy.

Vévoda s vévodkyní stojí u sarkofágu Marie Amálie
Vévoda s vévodkyní stojí u sarkofágu Marie Amálie
Autor: Jiří Marek

Jak konstatuje Jaroslav Sojka, byla to žena uvolněných mravů a podléhala svodům lásky, ale současně byla vždy matkou svých dětí. Manželé měli velmi odlišné zájmy, zatímco on trávil čas na bohoslužbách, ona dávala přednost lovům, psům, koním a cestování. Přestože byla považována za domýšlivou, často dokázala překvapovat vlídností a štědrostí.

Festival Parmy v srdci Prahy

Vévoda z Parmy byl velmi rád, že mohl navštívit místa spojená s rodinnou historií: „Byla to odvážná žena, která zároveň přispěla významně ke kultuře našeho města. Byl to pro mě silný zážitek vidět kořeny naší rodiny. A velmi oceňuji, jak krásně a pečlivě je její hrobka uchovávaná." Jeho návštěvu zprostředkovala nadace Eleutheria.

Video
délka: 06:15.38

Rozhovor o Marii Amálii a Parmě Jiří Marek

„Chtěli jsme upozornit na to, že v roce 2020 bude Parma hlavním kulturním městem Itálie. Také vydáváme monografii Marie Amálie Habsbursko-Lotrinská, vévodkyně z Parmy a Piacenzy. 1746-1804. A pořádáme množství dalších akcí,“ říká lámanou češtinou předseda nadace Francesco Augusto Razetto. Na počest spolupráce Prahy a Parmy je do 24. června v Letohrádku královny Anny ke zhlédnutí výstava děl Parmigianina. Prohlédnout si můžete kresby a rytiny tohoto italského manýristického umělce.

Fotogalerie
12 fotografií