„Coby osoba, jíž je adresován otevřený dopis kolektivů Sdruženy a Prázdné trůny, cítím povinnost na něj odpovědět,“ uvádí Marie Feryna na začátku svého vyjádření. Podle Feryny ke znásilnění  dvou dívek v Klinice mělo dojít v době, kdy začala trpět psychickými problémy, které řešila pitím alkoholu a zvýšenou a nezvladatelnou pracovní aktivitou.

Nic si nepamatuje

Feryna dále popisuje, že kvůli pití, si nepamatuje, že by někoho znásilnila. „Z chvil, kdy se popisované situace měly odehrát, si vzhledem k silné intoxikaci alkoholem nic nepamatuji, nemohu se k nim konkrétně žádným způsobem vztáhnout a nemohu se přiznat k něčemu, co si nepamatuji,“ popsala. Na závěr svého dopisu říká, že je připravená se s poškozenými setkat tváří v tvář a že souhlasí s tím, že je potřeba sexualizované násilí řešit, nikoli jen v nehierarchických kolektivech, ale plošně ve společnosti.

Trestní oznámení 

Byť oběti znásilnění nechtěly situaci oficiálně řešit s policií, přesto Marii Ferynu čeká pravděpodobně výslech. Trestní oznámení na ni podal Alexander Bellu (ODS), místostarosta Prahy 3, kde se znásilňování událo: „Podal jsem na Marii Ferynu trestní oznámení. Odsuzuji jakékoliv znásilnění. Je to závažný čin, jenž oběť provází celým životem. V rodině jsme zažili něco podobného, proto je tohle téma pro mě tolik citlivé,“ říká politik.

Místostarosta spojuje tento čin s místem, jež má dlouhodobě „na mušce“. Podle něj nefunguje dostatečně transparentně a je zahaleno tajemstvími: „Kdykoliv chci s někým něco řešit, je to velmi obtížné. Nikdo není člen, ale místo je přesto přístupné komukoliv,“ stěžuje si Bellu.

Autonomní centrum Klinika podle svých slov podobnou reakci očekávalo. „Dozvěděli jsme se to před chvílí, něco takového jsme očekávali, víc se k tomu pro teď vyjadřovat nebudeme,“ sdělili jeho zástupci Blesk.cz.