Vize magistrátu a Institutu plánování rozvoje Prahy (IPR) je vcelku jasná. Pozměnit zanedbané místo v centru hlavního města v moderní volnočasovou plochu. Z toho důvodu se na ploše Výstaviště v posledních měsících úpěnlivě pracuje, jak říká primátorka Adriana Krnáčová (ANO), „od rána do noci.“

Zanedbané místo se změní ve vyhledávanou oblast

Areál Výstaviště prochází radikální proměnou, která je patrná hned u hlavního vstupu do areálu z ulice Dukelských hrdinů, respektive U Výstaviště. Hlavní město nechalo zbourat vstupní bránu, která na místě stála od 90. let, a zároveň i pozměnilo podobu prostoru před Průmyslovým palácem. To díky obojímu nabylo rázu nového náměstí, kterých je v Praze 7 pomálu.

„IPR doporučoval připojit areál Výstaviště k městu tak, aby nebyl oddělen branou,“ vysvětlil vedoucí Kanceláře projektů a soutěží IPR Marek Kopeć. To se díky odstranění hlavní vstupní brány podařilo. Do budoucna by však měla vzniknout brána nová. „Byla vyhlášená soutěž, která však hledí na to, aby nová brána nebyla tolik viditelná, aby tolik neoddělovala prostor města od Výstaviště.“

Více než 20 let strádání areálu

Zanedbaný areál se po necelých 30 letech pomalu mění k lepšímu. Už nyní jsou vidět první pokroky, kdy byla v areálu zbudována dětská hřiště, a postupně se i schyluje k dokončení nového cykloparku. Mimo nich se v areálu uchyluje k mnoha nepřehlédnutelným rekonstrukcím. Jednou z těch nejmarkantnějších je dostavba vyhořelého křídla Průmyslového paláce.

Doufáme, že se co nejdříve podaří realizovat jeho obnovu, kterou připravujeme,“ uvedl Kopeć. „Zatím se vše zdá být na správné cestě.“ Mimo dostavby křídla se momentálně rekonstruuje reprezentativní restaurace Bohemia, která rovněž trpěla dlouholetým strádáním. Málokdo o ní vůbec věděl, kvůli jejímu neutěšenému stavu. To je podle Kopeće i podle primátorky, která areál nazvala „kabinetem hrůzy“, problém celého areálu.

Fontána původně stála před Průmyslovým palácem, kde jí však málokdo věnoval pozornost. Nyní nalezla své místo na hranici se Stromovkou, kde by měla plnit důstojnou roli.
Fontána původně stála před Průmyslovým palácem, kde jí však málokdo věnoval pozornost. Nyní nalezla své místo na hranici se Stromovkou, kde by měla plnit důstojnou roli.
Autor: David Zima

Zanedbaná údržba, která tu vznikla v posledních 20 letech, je hlavním důvodem nynějších prací,“ řekl Kopeć. „Svou roli hraje i to, že když Výstaviště vznikalo, bylo v podstatě na periferii, kdežto nyní je v podstatě v centru města. Z toho hlediska se jedná o lukrativní plochy, které si zaslouží lepší podobu.“ Z toho důvodu vznikne v areálu i třeba jezírko nebo nové griloviště. Areál také bude lépe propojen se Stromovkou díky redukci oplocení.

Budoucnost matějské pouti?

V souvislosti s demontáží ruského kola a horské dráhy se také často hovoří o tom, co bude s matějskou poutí v následujících letech. „Matějská pouť zde bude možná, ale třeba i v jiné podobě, než v jaké ji známe doposud,“ uvedla primátorka. „Každý rok vypadá prostor Výstaviště po matějské pouti jako tankodrom. Předně bychom zvažovali, které atrakce by sem šly a které ne. Není ale vyloučeno, že by se matějská pouť konala někde jinde.“

Spoustu Pražanů také trápil „neblahý“ osud vyhlášené horské dráhy, která na Výstavišti fungovala od roku 1974. „Je nutné si uvědomit, že Výstaviště není muzeem ani odkladištěm,“ uvedla k jejímu demontování primátorka. „Chápu, že pro mnoho lidí má historickou hodnotu, ale myslím si, že lidé ocení něco nového a hlavně i bezpečnějšího pro děti. Tento prostor si zaslouží sofistikovanější zábavu, než je horská dráha,“ doplnila.
Fotogalerie
101 fotografií