Na konci října loňského roku byl soudní znalec Karel Lehmert osloven majitelkou bytu v Modřanech, v němž měli přibližně půl roku vařit pervitin nájemníci, aby zpracoval znalecké posudky. Podle Karla Lehmerta  ho majitelka kontaktovala, neboť se bála, jestli není byt zdraví nebezpečný: „V kuchyni na lince a podlaze žlutý a černý povlak, veškeré kovové díly zrezavělé, hodně par šlo do ventilace, která je celá černá a zanesená, pod oknem je znát, že něco stálo, a kouř šel ven z okna, koupelna a záchod znečištěné a baterie zoxidovaná a všude bílý povlak,“ stojí v e-mailu majitelky, který pro Blesk poskytl Karel Lehmert.

Stav bytu byl podle znalce alarmující natolik, že se začal zajímat o to, zda nemohly části pervitinu ohrozit i tamní školu, která sídlí hned naproti a do které chodí i jeho děti. Podle něj se varna nacházela ve vzdálenosti 30 metrů od budovy. Tím, že je byt situován do vyššího poschodí, šířily se podle něj z otevřeného okna aerosoly do okolí. A tím, že měl strach o děti, rozhodl se, že kontaminaci školy nebezpečnými látkami z vaření drogy nechá prověřit. 

Cesta, kudy se roznášely aerosoly metamfetaminu. Fialová barva znázorňuje sledovaný proud vedoucí do školy. Modrá barva znázorňuje možný proud, který se zastavil o topoly
Cesta, kudy se roznášely aerosoly metamfetaminu. Fialová barva znázorňuje sledovaný proud vedoucí do školy. Modrá barva znázorňuje možný proud, který se zastavil o topoly
Autor: Karel Lehmert

„Logicky z nějakých znalostí a chození po světě si říkáte, to nemůže být pravda. Aby z varny pervitinu odcházelo to nejdůležitější průvanem a šířilo se do širokého ovzduší. Ale přece jenom tu informaci máte a musíte konat,“ říká starosta Prahy 12 Milan Maruštík (ANO). Škola je dle něj mimo nebezpečí, poněvadž se nachází ve vzdálenosti až 200 metrů od místa varny.

Vzorky ze školy Na Beránku prý Karel Lehmert odebral bez souhlasu nebo vědomí ředitele Jiřího Soukupa, podotýká starosta. Podle Lehmerta se tak stalo záměrně, neboť dříve jednal s učitelským sborem, který chtěl kontaktovat ředitele až s konkrétními výsledky z nezávislé laboratoře biologicky aktivních látek Vysoké školy chemicko-technologické.

Rukavice se stěry ze školy. Nejlepší výsledky jsou naměřeny ze špinavých prostor
Rukavice se stěry ze školy. Nejlepší výsledky jsou naměřeny ze špinavých prostor
Autor: Karel Lehmert

Dvojí výsledky ze stejné školy

Dne 22. května získal Karel Lehmert výsledky z laboratoře VŠCHT a 30. ledna napsal e-mail starostovi Prahy 12 Milanu Maruštíkovi (ANO): „S ohledem na hodnoty metamfetaminu, zjištěné v herních prostorách a specializovaných učebnách zejména programu Montessori, lze důvodně předpokládat vztah některých zdravotních obtíží u žáků ve vztahu k subchronické expozici metemfetaminem,“ píše Karel Lehmert a zároveň nabízí pomoc v dalším řešení.

Starosta Prahy 12 na zprávu zareagoval a spolu se zástupci Hygienické stanice hlavního města a Hasičského sboru hlavního města se s Karlem Lehmertem setkali. Na nich se domlouvali o dalším postupu a Karel Lehmert nabídl řešení, jak se vzájemně shoduje starosta Prahy 12 i Karel Lehmert. Po jednání požádal starosta Milan Maruštík (ANO) o změření hodnot výskytu aerosolu metamfetaminu Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany.

Na obrázku ve třetím okně zespoda uprostřed měly unikat částice metamfetaminu do okolí
Na obrázku ve třetím okně zespoda uprostřed měly unikat částice metamfetaminu do okolí
Autor: Karel Lehmert

Dle výsledků však Státní ústav neprokázal výskyt žádných látek. Tyto závěry Karel Lehmert zpochybňuje: „Naše firma se specializuje na odběr. Získat takto jemné částečky je náročné a musíte vědět, kde a jak je odebrat. Zároveň potřebujete nejlepší techniku k jejich získání, poněvadž jsou to mikročástice. Státní ústav není tak úzce specializovaný jako naše firma Vakos XT,“ vysvětluje možný rozdíl ve výsledcích.

Protokol s výsledky a způsob měření Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany nemá redakce Blesku k dispozici. Dle Karla Lehmerta je situace vážná, neboť je ohrožen i dům, kde se doposud nachází kontaminovaný byt a z něhož se částečky metamfetaminu dále šíří do okolí. Žádné další kroky nechystá a čeká, jak se situace dál bude vyvíjet.

Fotogalerie
18 fotografií