Závadu kolejové konstrukce jsme evidovali v čase 17:45,“ uvedla mluvčí DPP Aneta Řehková. „Došlo ke vzdutí koleji vlivem přílišného tepla. Z toho důvodu byl přerušen tramvajový provoz mezi zastávkami Smíchovské nádraží a Hlubočepy.“

DPP na nastalou situaci zareagoval zavedením náhradní autobusové dopravy linkou X12. Zbylé dotčené tramvajové linky č. 4, 5 a 20 byly v úseku Hlubočepy – Sídliště Barrandov vedeny jednokolejně v rámci kyvadlové tramvajové dopravy. Závadu se podařilo odstranit okolo osmé hodiny večerní. Od té doby tramvaje obousměrně jezdí podle svých jízdních řádů.