Nový plán, který určí zásady pro zástavbu v celé Praze, koncem června vstoupí do fáze projednávání, kdy budou moci svoje připomínky podávat i občané. Územní plán má začít platit od roku 2023. Už nyní, krátce po jeho zveřejnění, se však ozývají kritické hlasy z řad zástupců pražských městských částí.

Metropolitní plán má vady i nedostatky

„Obecně si myslím, že problém Metropolitního plánu je, že je nekonkrétní a vyžaduje zpracování většího množství regulačních plánů tam, kde se očekává nějaký rozvoj,“ uvedl místostarosta Prahy 6 Martina Polách (ANO). Jako nejzásadnější problém v Praze 6 vidí návrh na zástavbu podél severní strany Evropské ulice směrem do Šárky s navrženou výškou až osm podlaží. „Toto budeme rozporovat v první řadě,“ uvedl. Naopak za přínos návrhu považuje, že jej tvořili architekti a urbanisté s důrazem na kvalitu veřejných prostor.

Slabinou plánu je podle místostarosty Prahy 9 Marka Doležala (TOP 09) ochrana drobných zelených ploch. „Chápeme, že návrh řeší koncepci rozvoje celé Prahy, nikoliv detaily jednotlivých parcel, ale chybí v něm nástroj, který by obecně chránil před zastavěním i menší zelené plochy, které jsou využívány jako parčíky nebo zelené relaxační zóny,“ uvedl Doležal s tím, že radnice chce zajistit, aby plochy nebyly zastavěny. Nutné je podle něj začít pracovat na tzv. regulačních plánech, které detailněji rozpracují jednotlivé městské části. „Už dnes mohu říci, že budeme požadovat například přesné vymezení ploch pro infrastrukturu, nebo změnu ploch podél ulice Freyovy ve Vysočanech na zeleň,“ sdělil Doležal.
Primátorka Prahy Adriana Krnáčová představila Metropolitní plán
Primátorka Prahy Adriana Krnáčová představila Metropolitní plán
Autor: ČTK

Vedení Prahy 14 se na plánu nelíbí, že by uzavřel rozvoj okrajových částí Prahy. „Pro Prahu 14 znamená zakonzervování současného nevyhovujícího stavu, kdy v některých čtvrtích chybí občanská vybavenost nebo není dořešena dopravní infrastruktura právě kvůli chybějící návaznosti na nutný rozvoj,“ uvedl starosta Prahy 14 Radek Vondra (TOP 09). Naopak kladem plánu je, že přináší nový pohled na klasifikaci území a lépe vystihuje potřeby územního rozvoje, než tomu je u platného plánu.

Starosta Prahy-Libuše Jiří Koubek (TOP 09) řekl, že radnice bude požadovat změnu plánu v okolí budoucí stanice metra D Depo Písnice. „Naplánováno je tam nezastavitelné území. Jenže to bude znamenat, že se lidé ke stanici nedostanou, v cestě jim bude bránit pole. Stanici budou mít na dohled, ale nedostanou se tam,“ řekl Koubek. V daném území by podle něj neměla vzniknout výšková sídlištní zástavba, ale měla by tu být nová živá část městské čtvrti.

Plán má i své příznivce

Radní Prahy 7 Lenka Burgerová (Praha 7 Sobě) ocenila, že návrh umožňuje vznik tzv. města krátkých vzdáleností, kdy lidé nemusí dojíždět auty, zabraňuje stavbě výškových budov ve vilových čtvrtích nebo umožňuje rozvoj břehů Vltavy. „V případě Prahy 7 už víme, že budeme připomínkovat rozsah individuální protipovodňové ochrany, aby v ohrožených územích nebylo možné stavět více, než je už povoleno, dále budeme připomínkovat ochranu velkých parkových ploch, aby se v nich bez problémů daly postavit drobné pavilónové stavby jako třeba altány,“ uvedla.

Praha 3 považuje za klad rozdělení území do lokalit podle struktury zástavby a vymezení důležitých veřejných prostranství. „Bohužel ale na to nenavazuje regulace podle funkčního využití, jak požaduje stavební zákon. Tento zásadní nedostatek se nejcitelněji projevuje v absenci plošné ochrany území pro veřejnou vybavenost a technickou infrastrukturu,“ uvedla mluvčí Michaela Luňáčková.

Někde se s ním teprve seznamují

Vedení Prahy 13 se musí s návrhem plánu teprve detailně seznámit, stejně jako Praha 2. Ta chce návrh a připomínky projednat na zasedání zastupitelstva. „Pro Prahu 2 a její obyvatele bude ústředním tématem řešení dopravy, jako je magistrála a její kolmé propojení na Jiráskův most,“ uvedl místostarosta Václav Vondrášek (ODS). Jaké konkrétní připomínky radnice podá, bude jasné až po zasedání zastupitelstva.

Jednání zastupitelů plánuje i Praha 12, kde za přítomnosti veřejnosti návrh prodiskutují. Uskuteční se v červnu, nebo červenci. „Určitě se budeme chtít vyjádřit k návrhu, který mimo jiné poprvé stanovuje výškovou regulaci zástavby. Podle našeho názoru ale její nastavení není dobře vyvážené. Za hodně zásadní považujeme také řešení otázky občanské vybavenosti a služeb,“ uvedl starosta Prahy 12 Milan Maruštík (ANO).
Fotogalerie
15 fotografií