Pacienty onkogynekologie jsou nejčastěji ženy, které onemocní rakovinou prsu či některého z reprodukčních orgánů. Tato oblast se ale nevyhýbá ani mužům, u kterých v takovém případě hrozí onemocnění rakovinou prostaty, tlustého střeva nebo žlučových cest. Podle odborníka Nemocnice Na Bulovce některým z typů rakoviny onemocní každý třetí člověk, až každý desátý nemocný měl přitom ke vzniku této situace genetické předpoklady.

„Pokud mají pacientky tuto genetickou poruchu, mají celoživotní riziko téměř 90 procent, že onemocní rakovinou prsu, bez této dispozice je to přitom 9 procent. U vaječníků je v případě genetické dispozice celoživotní riziko 40 až 60 procent, bez dispozice jen necelá 2 procenta,“ nastínil obrovské rozdíly a vliv genů na toto onemocnění přednosta Michal Zikán.

Trojí ochrana

Odborníci dnes pacientům v této problematice nabízejí několik opatření. Prvním z nich je systém pečlivého sledování pacienta každých 6 měsíců. V případě ženy s genetickým předpokladem je tak vysoká pravděpodobnost, že onemocní rakovinou prsu, ale díky časté kontrole je jen velice nízké riziko, že na vzniklý nádor zemře.

Video
délka: 10:06.72

Přednosta Michal Zikán o možnostech léčby v rámci onkogynekologických onemocnění. Daniel Vitouš

Druhou možností prevence je způsob, který celosvětově „proslavila“ herečka Angelina Jolie. Jde tedy o preventivní odstranění orgánů, ve kterých může nádor vzniknout, čímž se zamezí rozvoji této nemoci. „Třetím opatřením je zabránění přenosu dědičné dispozice z rodičů na děti. Pravděpodobnost přenosu je padesátiprocentní. Nabízíme rodičům asistovanou reprodukci, kdy vezmeme vajíčka a spermie, smícháme je a vznikne několik zárodků. My každé embryo vyšetříme, zda dispozici má, a do dělohy matce zavedeme pouze embryo, které dispozici nemá,“ prozradil úžasné možnosti současné medicíny Michal Zikán.

Ani tato metoda podle něj není zcela stoprocentní, ale odborníci se takové úspěšnosti při využití zmiňovaného postupu velice blíží. Podle přednosty gynekologicko-porodnické kliniky jsou zmiňované geny, které mají celý problém „na svědomí“, známé od 90. let minulého století.

„Bohužel se za 20 let povědomí odborné veřejnosti v této problematice příliš nezvýšilo. V rámci České republiky ženy stále často neví, na koho se mají obrátit. Prakticky kdokoliv, kdo má podezření na genetickou dispozici nádorového onemocnění v rodině, může zajít na vyšetření za klinickým genetikem. Dnes už takových pracovišť existuje spousta,“ poradil Michal Zikán, jak lidé mohou s prevencí v tomto směru začít prakticky kdykoliv.