Rozhodnutí ministerstva kultury je zatím nepravomocné. „Ode dne doručení účastníkům poběží 15denní zákonná lhůta pro podání opravných prostředků,“ informovala na webu ministerstva kultury jeho mluvčí Simona Cigánková. Odvolat se mohou účastníci řízení, tedy město Praha, Dopravní podnik, Technická správa komunikací a České přístavy.

Pokud tak učiní, bude se věcí zabývat rozkladová komise, což by mohlo trvat i několik měsíců. Když podá námitky či připomínky kdokoli jiný, bude se jimi zabývat ministerstvo. Další řízení by ale nemělo na nynější rozhodnutí odkladný účinek, a majitel by s mostem mohl nakládat podle svých záměrů.

Technická správa komunikací zaslala ministerstvu 31. ledna zásadní důkaz k řízení o prohlášení Libeňského mostu za kulturní památku, a to expertní zprávu Kloknerova ústavu ČVUT, která hodnotí konstrukci mostu, její použitelnost, životnost a případný zásah.

Posudek Kloknerova ústavu ČVUT ukázal, že most je v havarijním stavu. Odborníci most zkoumali asi rok. „Závěr je možná trošku drastický. Nicméně obávám se, že musí být minimálně přistoupeno k poměrně rozsáhlé statické rekonstrukci. Jakékoliv dílčí zásahy povedou vždy k tomu, že most bude možno provozovat s omezeným provozem,“ řekl už dříve šéf ústavu Jiří Kolísko.

Opravit, nebo zbourat?

Podle odborníků by výstavba i rekonstrukce vyšly na obdobnou částku, a to 550 až 600 milionů korun. V původním plánu Technická správa komunikací předpokládala náklady asi 350 milionů korun. Tento plán ale počítal s využitím současných pilířů mostu. To odborníci kvůli jejich špatnému stavu vyloučili.

Náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD) se přiklání spíše k celkové demolici mostu. „Obě varianty by vyšly na podobnou částku, avšak nový most by byl z hlediska budoucí údržby výrazně levnější,“ vysvětlil pro Blesk.cz. Byl by tím také splněn požadavek, aby most vydržel 100 let.

Návrh na prohlášení za památku byl podán na celé soumostí. Podle odborníků si památkovou ochranu zaslouží obloukové části mostu s kubistickými prvky, které dodnes nesou rukopis autora mostu, architekta Pavla Janáka. Rámové konstrukce, které jsou v nejhorším stavu a musí být vyměněny, jsou podle expertů architektonicky bezcenné.

Fotogalerie
27 fotografií