Lední klub vznikl rok po vídeňském Wiener Eislauf-Verein, který byl nejstarším klubem v Rakousko-Uhersku. Původně byl znám pod jménem „klouzačský spolek“, později také i jako První česká krasobruslařská organizace.

Bruslilo se na Vltavě

Své první kluziště měl Lední klub připraveno na Žofíně, obleva ale tehdy způsobila, že bylo otevřeno až o rok později. Další plochy na Vltavě nebo v mnohých pražských zahradách přibývaly jak houby po dešti. Tehdy ještě Vltava zamrzala, což si lze dnes stěží představit.

Na každém kluzišti se přitom prý našel „nějaký ten umělec, jenž prováděl kombinace oblouku, dvouoblouku a piruety, nelehké oblouky přesmykovací či jednoduché i dvojnásobné stepstichy“, jak psal dobový tisk.

Bruslit se začalo v Nizozemsku

Počátky moderního bruslení lze zasadit do 18. století. V Nizozemsku se tehdy na tamních zamrzlých průplavech pořádaly první závody a ve Velké Británii se začala utvářet bruslařská škola. S ní i první kluby. Nejstarší světový bruslařský oddíl ve skotském Edinburghu byl založen už v roce 1742. Třicet let nato pak vyšla první odborná kniha, kterou sepsal anglický důstojník dělostřelectva Robert Jones.