Nová studie poukázala hned na několik neduhů čtvrti. Nejzásadnějším problémem celého území je podle architektů množství bariér, které znemožňují volný pěší pohyb v oblasti a přechod z jedné strany ulice na druhou. Další bariérou je pak samotný potok Vrutice, jehož koryto je hluboké a nepřekročitelné bez mostu nebo lávky.

Změn by mělo být velké množství. Kromě náměstí a nového parku by na místě měla vzniknout také knihovna, parkoviště nebo pomník. Otevřena by tu také mohla být sportovní hala, která by byla napojena na park. „Ten je navržen tak, aby zpřístupnil Vrutici a návštěvníci mohli sejít až k vodě. Zároveň slouží jako protipovodňové opatření, které je schopné dočasně zadržet vodu z přívalových dešťů. V parku bude přírodní hřiště pro děti a prostor pro venkovní,“ popsali ve své studii architekti z PlánB.

Změnit by se měl velkým způsobem také Smíchov:

Video
délka: 01:02.24

Architekt Boris Redčenkov představuje, jak se změní současný Smíchovské nádraží po začátku projektu Smíchov City. Tadeáš Provazník

Nová náměstí

Současně by tu měla být hned dvě náměstí, která by na sebe navazovala. „Na místě původního náměstí navrhujeme zjednodušit dopravní komunikace. Legalizujeme parkovací stání a umístěním zeleně tvoříme bariéru vůči rušné cestě,“ popsalo studio dále. Přes silnici by dále mohlo vzniknout nové centrum, kde se mohou pořádat trhy a byl by tu také prostor pro obchody. Dominantou by měl být také nový pomník.

Zmizet by také měla stání na povrchu a parkovat by měli lidé v podzemí, což by pomohlo současné situaci, kdy je prostor přeplněn automobily. Kromě nových přechodů by také měla být přesunuta autobusová zastávka. V kritickém místě u náměstí Chuchelských bojovníků by mohlo dojít k rozšíření chodníku pro bezpečný pohyb chodců.

„V úseku přilehlém k náměstí se provedou opatření pro zklidnění dopravy – změna povrchu komunikace s přechodem pro chodce. Autobusová zastávka ve směru na Prahu se posune směrem na východ, kde je dostatek místa,“ doplnili architekti na závěr. Vše je ale nyní ve fázi studie, na reálné změny si budou muset obyvatelé čtvrti ještě několik let počkat. 

Fotogalerie
3 fotografie