Hned na začátku nového roku byl na jeden den přerušen provoz dočasného přívozu mezi Trojou a Prahou 7, který nahrazuje zřícenou lávku pro pěší. Mohlo za to překročení limitu průtoku Vltavy, který je tu stanoven na hranici 150 metrů krychlových za vteřinu. K přerušení dojde v okamžiku, kdy se tento limit naměří na vodočtu v Chuchli.

Ostatní přívozy v dalších místech metropole fungovaly dál. Proč tedy na tomto místě panují přísnější pravidla než jinde? „Přívoz je provozován na části vodní cesty, kde se normálně plavba nevyskytuje. Ostatní plavidla tu běžně využívají postranní kanál. Přívoz funguje na neregulovaném přírodním korytě,“ vysvětlila pro Blesk.cz ředitelka Státní plavební správy Klára Němcová. Právě tato organizace limity na řece stanovuje.

Z důvodu zřícení lávky došlo podle šéfky plavební správy k uplatnění výjimky ze zákona, díky které může být přívoz dočasně v provozu. „Aby byla zachována maximální možná bezpečnost osob, které budou na přívozu přepravované, byla stanovena tato limitní hranice,“ dodala Klára Němcová.

Přívoz zase odstaví

Ostatní pražské přívozy fungují v jiném režimu, protože se nacházejí na kanalizovaném úseku řeky. „Pokud mohu předjímat vývoj, zřejmě v pátek dojde k opětovnému přerušení přívozu mezi Trojou a Císařským ostrovem. Snad v sobotu by mohly stavy poklesnout, ale je to otázka vývoje počasí, kterou neovlivníme,“ přinesla nepříznivé zprávy pro cestující Klára Němcová.

Bohužel v současnosti není v lidských silách překračování stanoveného limitu předcházet. „K překročení limitu může dojít, pokud se k regulovanému průtoku z Vltavské kaskády přidá ještě vysoký průtok z řeky Berounky, který není regulován vodními díly,“ vysvětlil mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán. Právě povodí udržuje průtoky, které jsou předem dané manipulačním řádem vodních děl. Na základě těchto informací se dá očekávat, že přívoz se bude dostávat mimo provoz opakovaně.

Připomeňte si pád lávky v Troji, kterým vše začalo:

Video
délka: 02:34

Lávka v pražské Troji se zřítila do Vltavy. Aktu.cz