Statické měření Hlávkova mostu začalo dnes ráno a potrvá do zítřejších 15 hodin. Během sběru dat na přemostění stojí dvě tramvaje a nákladní auto, čidla pod mostem mezi tím snímají pohyby desek, které spojují obě mostní stavby. Ta starší pochází z roku 1910, dostavba vznikla během 60. let.

„Protože každý most má jiné parametry a jinak se chová, byla mezi ně vložena takzvaná přechodová deska. Jejich deformace je potřeba zkontrolovat kvůli degradaci materiálu,“ vysvětlil Ludvík Hegrlík z firmy Inset, která most měří.

Odborníci při měření bojují s časem. Obdobné testy Libeňského mostu se prováděly během několika nocí, tady se musí vše stihnout rychleji a za plného provozu na vytěžované magistrále. Na místě jsou zúžené jízdní pruhy a tvoří se kolony, tramvaje po Hlávkově mostě nejezdí vůbec.

„Měření Hlávkova mostu jsme plánovali, ale vzhledem k situaci s lávkou v Troji jsme je urychlili,“ uvedla mluvčí TSK Barbora Lišková s tím, že mostaři žádné překvapivé výsledky neočekávají. Poslední zkouška přemostění proběhla v loňském roce. Nová data poslouží jako podklad pro přípravu projektové dokumentace plánovaných oprav.

Podívejte se na průběh měření na Hlávkově mostě:

Video
délka: 03:09
720p 360p

Odborníci testují Hlávkův most v Praze. Aktu.cz

Fotogalerie
29 fotografií