„Souvislá víkendová výluka nám umožní při výrazně vyšší efektivitě prací a časové úspoře zvládnout všechny pracovní postupy výměny pražců a následně zajistit plynulý a bezpečný provoz na mnoho dalších let,“ uvedl Ladislav Urbánek, dopravní ředitel DPP.

Jak to (ne)pojede?

Metro cestující nesveze v obou směrech mezi Muzeem a Kačerovem. Po dobu trvání výluky bude zavedena náhradní autobusová doprava. V denním provozu bude jezdit linka XC na trase Hlavní nádraží – Muzeum – I. P. Pavlova – Vyšehrad – Pražského povstání – Pankrác – Budějovická – Kačerov. Po dobu výluky budou také posíleny autobusové linky č. 135 a 196.

Změny v autobusových zastávkách

Pro linky č. 189 a 215 se přemísťuje zastávka Kačerov (směr Nemocnice Krč) vpřed do zastávky linky č. 106.

Bezbariérové cestování

Z důvodu chybějícího bezbariérového výstupu ze stanice Kačerov DPP doporučuje využít následující autobusová spojení:

• č. 135, 136, 170, 213 – z oblasti Jižního Města,

• č. 118, 170 – z oblasti Spořilova,

• č. 193 – od Nemocnice Krč.

V zastávce Hlavní nádraží bude pro osoby se sníženou schopností pohybu (po předchozí domluvě s řidičem) umožněn výstup z autobusů XC v prostoru u výtahů do haly vlakového nádraží. Pro další cestu směrem ke konečné stanici Letňany pak už lze využít linku metra C.