Početný dav lidí dnes přihlížel pietnímu aktu na Klárově, kde došlo k odhalení nové pamětní desky, která se táhne podél kruhového podstavce památníku Okřídleného lva. Čestného kladení věnců se kromě současných armádních představitelů zúčastnili také pamětníci a veteráni z druhé světové války generál Pavel Vranský, generálmajor Emil Boček a brigádní generál Miloslav Masopust.

„Okřídlený lev je pocta všem těm našim kamarádům, kteří už nejsou dávno mezi námi, ať už padli za války, nebo umřeli zde. Tu poctu si zasloužili,“ uvedl při pietě pamětník bojů u Tobruku Pavel Vranský.

Umístění předmětného pomníku provázely spory. Památkářům vadila monumentálnost celého díla a také skutečnost, že jeden pomník padlým bojovníkům se už na Klárově nachází. Řešilo se také, že by se měl památník přemístit jinam. „Já si myslím, že to může nařídit jenom blbec, že to tak musím říct, který by chtěl tenhle památník někam přestěhovat. Je to památník pro všechny letce, kteří už mezi námi nejsou, kteří bojovali pro tuto republiku a pro tuto republiku něco udělali,“ vyjádřil se někdejší stíhací pilot Emil Boček.

Video
délka: 01:39

Pietní akt na Klárově Daniel Vitouš

Během slavnostního aktu zazněla také citace z deníku jednoho z československých pilotů RAF za druhé světové války, autorství těchto slov se však bohužel nedochovalo:

„Není v duši klid, dokud ji nenaplníš tím, po čem toužíš a čím jsi povinen sobě, národu, světu a všemu, pro co žiješ. Není spokojenosti, dokud nesplníš povinnosti k věcem, kterými chceš žít a o kterých myslíš, že jsou velké a krásné. I tak, když se ti někdy zdá, že jest všechno marné, nepatrné a maličké, ta láska k těm věcem tě žene přes veliké překážky. A slibuje ti tam na konci té cesty hrbolaté a srázné kousíček štěstí, klid pro duši a plný život. A tak jdeš, jdeš snad zbytečně, ale jdeš. Pro svoji lásku a pro svůj klid.“

Podívejte se na průběh pietního aktu na Klárově:

Fotogalerie
23 fotografií