Již potřetí si anticenu „Nejhorší silniční díra v republice“ odnesla pražská ulice U Seřadiště. Naprosto zničená silnice plná děr, se kterými by měl problém si poradit i tank, už měla být dávno opravena. Táhnoucí se spory ohledně toho, komu části komunikace patří, však nutnou rekonstrukci zdržují. Z deseti nejhorších úseků jsou v současné chvíli dva již opraveny a zbylých osm na renovaci čeká.

Technická správa komunikací doufá, že se jí podaří poslední úsek opravit příští rok. „Stavební akce ‚U Seřadiště‘ v sobě zahrnuje rekonstrukci tří ulic – U Seřadiště, Na Louži, Pod Soutratím. Z hlediska projednávání je to velice složitá akce, jelikož od počátku projednávání je zde problém s pozemky  soukromého vlastníka, které zasahují do rekonstrukce vozovek a chodníků,“ řekla pro Blesk.cz mluvčí TSK Barbora Lišková.

Video
délka: 02:02

V anketě o nejhorší silnici vyhrála Praha a ulice U Seřadiště. David Malík

Všechno špatně                                                  

Rekonstrukcí musí nutně projít nejen povrch vozovky, ale i vodovody nebo například veřejné osvětlení. „V rámci rekonstrukce bude provedena kompletní oprava vozovky, vybudovány nové chodníky a parkovací stání a nové odvodnění komunikace. V souvislosti s vydáním územního rozhodnutí je rovněž řešena akce na umístění veřejného osvětlení a řeší se další koordinace se správci poduličních sítí, jako například výměna vodovodu a kanalizace,“ dodala Lišková.  

To ale není zdaleka vše. „Další podmínkou pro zdárnou realizaci akce ‚U Seřadiště‘ je řešení přeložky kabelů ve správě Správy železniční a dopravní cesty v záboru stavby a zpracování projektové dokumentace. Celá tato rekonstrukce bude rozdělena do etap a předpokládáme, že alespoň část začneme realizovat počátkem roku 2018,“ zakončila mluvčí.

Slibná budoucnost

„Současná situace se vyvíjí pozitivně. Magistrátu se podařilo se soukromým majitelem dospět k dohodě,“ řekl také mluvčí Prahy 10 Vít Novák.

„Letos získala nepopulární prvenství již potřetí ulice U Seřadiště v Praze. Toto prvenství získala již v letech 2014 a 2015. Současně je tato ulice ukázkou, že ne vždy mohou za stav vozovky silničáři, ale vše mohou komplikovat například majetkoprávní spory,“ okomentoval výsledky letošní ankety Petr Čaník z Výmoly.cz.

Fotogalerie
20 fotografií