Cesta ke vzniku nového pavilonu goril v Zoo Praha je spletitá. Zoologická zahrada chce poskytnout těmto primátům domov na jiném místě z toho důvodu, že stávající expozice se nachází v záplavové oblasti. Velká voda by mohla znamenat dramatickou situaci se ztrátou zvířecích životů, jako se to stalo při ničivých povodních roku 2002.

Poté, co stavební úřad magistrátu zamítl stížnosti ze strany trojské radnice, se čekalo, jakým způsobem městská část na novou situaci zareaguje. Ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek vyjádřil v minulých týdnech obavy z toho, že celá věc půjde k soudu, a vznik nového pavilonu nabere další zpoždění.

Na jednání zastupitelstva v Troji ve čtvrtek 15. června nakonec došlo k vytyčení šesti podmínek. Pokud dojde k jejich dodržení, které chce městská část pojistit smlouvou s vedením Prahy, nebude radnice dál stavbu nové gorilí expozice v oblasti Sklenářky blokovat.

„Městská část Troja nadále nesouhlasí s umístěním stavby, ale přesto dává zelenou výstavbě tohoto pavilonu na tomto místě se šesti podmínkami. Požaduje uzavřít s hlavním městem Prahou smlouvu, která by zajistila plnění těchto šesti podmínek. Ty jsme definovali a vybrali s nejlepším vědomím a svědomím tak, že je považujeme z naší strany jako víc než kompromisní,“ vyjádřil se redakci Blesk.cz starosta městské části Tomáš Bryknar.

Podmínky městské části

Mezi uváděné podmínky ze strany radnice patří například zajištění toho, že se vlastního svahu Sklenářky až do dna údolí s výjimkou cesty pro pěší nedotknou žádné stavební činnosti. V okolí samotného objektu Sklenářky se v okruhu 100 metrů nesmí objevit žádné nadzemní stavební objekty včetně opěrných zdí nebo silnice.

Kdy najdou gorily v Praze nový domov? Trojská radnice vytyčila šest podmínek pro stavbu.
Autor: Zoo Praha

Městská část dále požaduje, aby došlo k zachování tvaru střechy pavilonu. Objekt zároveň nesmí přesáhnout výšku 210 metrů nad mořem. Otevíratelné světlíky na svrchní části pavilonu navíc nebudou smět vystupovat nad rovinu zbytku střechy.

Zbylé dvě podmínky pak uvádějí, že nově zamýšlený severní vstup do zoologické zahrady u pavilonu goril začne pro návštěvníky fungovat až po kolaudaci chodníku od přívozu P2 Podbaba – Podhoří. Hlavní město má závěrem zajistit účast městské části ve stavebním řízení ke stavbě pavilonu.

Ředitel pražské zoo Miroslav Bobek v reakci pro Blesk.cz uvedl, že se čtvrtečního jednání na městské části zástupci zahrady účastnili. Stanovisko však Zoo Praha poskytne až poté, co dojde k oficiálnímu uveřejnění usnesení trojského zastupitelstva.

Zoo Praha zveřejnila záměr na stavbu expozic pro pandy velké a lední medvědy. U těch se má objevit i porodnice. Poslechněte si, co k medvědí porodnici prozradil ředitel zoo Miroslav Bobek:

Video
délka: 00:44.06

Ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek k porodnici v novém pavilonu pro lední medvědy. Daniel Vitouš

Podívejte se na vizualizace nového pavilonu goril:

Fotogalerie
11 fotografií