Má to být velký krok směrem kupředu. Moderní technologie v Praze mají zapříčinit, že metropole bude mnohem lépe fungovat ve veřejné dopravě, město nebude produkovat žádný odpad a umělá inteligence začne radit lidem.

Na prezentaci celé koncepce „Smart Prague 2030“ projevila opoziční Česká pirátská strana obavy z toho, aby projekt nedopadl stejně jako kontroverzní Opencard. „Mám v sobě určitý etický a morální kompas, který to nedovolí,“ uvedla v reakci primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

Realizaci projektů má na starosti společnost Operátor ICT. „V tuto chvíli začínáme realizovat pilotní projekty. U většiny případů se budeme snažit na malém vzorku ozkoušet funkcionalitu dílčích projektů. Až po dalším vyhodnocení a předložení radě hlavního města Prahy dojde k posouzení, zda koncepce může přinést celoměstské řešení. Také to může být jeden z nástrojů, že nevznikne celoměstské řešení, které ve finále nebude dávat smysl nebo bude příliš ekonomicky nevýhodné,“ dodal předseda představenstva společnosti Michal Fišer.

„Řešte aktuální problémy“

Podle Pirátů by bylo vhodné, aby se město namísto dlouhodobých nejistých koncepcí soustředilo na reálné problémy. Jedním z okruhů, ve kterém část opozice v metropoli vidí největší potíže, je provoz pražské MHD. „Ve většině pražského metra není signál. Ve stanicích jsou pouze pomalé datové přenosy Edge. Sčítání cestujících například probíhá ručně, přitom mobilní operátoři mají velmi přesná data,“ uvedl předseda zastupitelského klubu Pirátů Jakub Michálek.

Další oblastí, na kterou opozice v Praze poukazuje, je fungování samotných úřadů. Podle Jakuba Michálka má Praha špatně nastavený systém oběhu dokumentů, a tak místo nich obíhají lidé, mezi kterými často bývají řadoví občané neboli klienti města. „Ve Škodově paláci jsou automaty na správní poplatky koupené v roce 2017, které nepřijímají platební karty,“ dodal Michálek.

Pražská opozice poukázala ještě na několik dalších dílčích problémů, jejichž řešení by mělo vést k tomu, že české hlavní město bude fungovat jako moderní metropole 21. století. Dodnes například nejsou hlavní nádraží a nádraží ve Vršovicích obousměrně prostupné. Velká prostranství, přístupná jen z jedné strany, tak rozdělují danou lokalitu a vytváří bariéry.

„Smart City podle Pirátů znamená uživatelsky vstřícné město, které chytře řeší problémy. Chytrost těchto řešení se neměří utracenými miliony, ale splněním konkrétních cílů. Například zjednodušením přístupnosti úřadů města občanům, nebo třeba optimalizací provozu MHD. Projekty typu chytré lavičky si prosím instalujte u sebe na zahrádce,“ uzavřel téma Jakub Michálek.

Poslechněte si, co všechno má Pražany v rámci nového konceptu čekat:

Video
délka: 02:22.47

Michal Fišer o budoucnosti metropole v projektu Smart Prague 2030. Daniel Vitouš