Nový depozitář, který Česká pošta nechala pro potřeby Poštovního muzea postavit, se nachází na Ortenově náměstí v Praze 7 Holešovicích. „Na jaře 2016 jsme nechali postavit pro potřeby Poštovního muzea nový depozitář, který rozsahu sbírek technicky vyhovuje. Prostory bývalého kláštera svatého Gabriela jsou unikátní, ale bohužel ne zcela dostačující pro cenné exponáty, které zde byly uloženy,“ uvedl specialista komunikace České pošty Ivo Vysoudil.

Stěhování probíhalo několik měsíců. Muzejníci nejprve všechno museli uložit do přepravních boxů, sepsat a následně zapečetit. „Zaměstnanci ČP Security v pancéřových vozidlech převezli celkem 1268 boxů. Bezpečnostní podmínky byly opravdu přísné, přece jen se převážely předměty nevyčíslitelné historické hodnoty,“ dodal Ivo Vysoudil.
Video
délka: 00:54.29

Poštovní muzeum nechalo přestěhovat exponáty z Prahy 5 do Holešovic. Poštovní muzeum

Mezi nimi například osmdesátiblok modrých Merkurů – nejvýznamnější exponát ve sbírkách muzea z roku 1851. Vzácné jsou také originální výtvarné návrhy známek od renomovaných československých malířů, například Alfonse Muchy, Maxe Švabinského, Karla Svolinského anebo Zdeňka Buriana.