Soustava Lítožnických rybníků je v havarijním stavu, kdy například dělicí hráze jsou zcela zrezlé a hrozí, že se protrhnou.

„První etapa revitalizace zahrnuje celkovou rekonstrukci východního rybníka. Opravíme hlavní hráz, bezpečnostní přeliv a vybudujeme i nové vypouštěcí zařízení,“ píše se v dokumentu. Předpokládané náklady jsou pět milionů korun.

Rekonstrukce se dočká i Botič a Brusnice

Oprava čeká na retenční nádrž Rezerva v Praze 4, která je porouchaná, zanesená bahnem a dno ani hráz netěsní. Kompletní opravu vyžaduje rovněž betonový takzvaný požerák, a to včetně odtokového betonového potrubí. To v minulosti nastavili ocelovými rourami, které již zrezly. Do oprav město podle odhadu investuje 12 milionů.

Oblast Lipiny na Libušském potoce si vyžádajíí investici osmi milionů korun. Potok bude nově otevřen, v minulosti byl veden trubkou. Jeho okolí postupně zarostlo a vzniklo tu několik černých skládek.

„Jako součást revitalizace zde vzniknou dvě nové vodní plochy a otevřené meandrující koryto potoka,“ píší v dokumentu.

Kromě zmíněných oprav se připravují rovněž rekonstrukce v okolí Botiče. Z nivy Botiče zmizí stavební navážky a kolem potoka vzniknou nové tůně a přirozeně vlhké louky. Obnoví se i okolí potoku Brusnice. Ten teče v trubce, kterou částečně odstraní a vysadí v jeho okolí novou zeleň.

Opravy vodních ploch má za sebou i Stromovka:

Fotogalerie
17 fotografií