Že nejde o klasickou stanici metra, je vidět na první pohled. Nástupiště totiž není uprostřed, ale po stranách.

„Pokud vám stanice svým uspořádáním připomíná tramvajovou zastávku, tak zcela správně, protože metro bylo původně koncipováno jako podpovrchová tramvaj. Ale již během stavby bylo změněno na metro a pouze dvě stanice, kde nebylo možné tuto úpravu provést, zůstaly podle původního návrhu. A to je Vyšehrad a Hlavní nádraží,“ popsal v pořadu Selfie z Prahy architekt Petr Kučera.

Nařízení změnit stavbu podpovrchové tramvaje na metro přišlo ze Sovětského svazu. „Přijela odborná komise ze SSSR. A její členové vyhodnotli, že metro je kapacitnější než tramvaj. Za běhu proto stavbu přepracovali,“ vypráví Kučera.

Sověti navíc nadiktovali, že v podzemí budou jezdit jejich vagony. Prototypy tramvají R1, které navrhli do podzemí českoslovenští inženýři, se jim nelíbily.

„Sovětské soupravy byly v 60. letech, kdy se tato část trasy C stavěla, už 30 let staré. Takže se musely upravovat, aby vůbec vyhovovaly zdejším podmínkám,“ říká architekt.

Mimochodem, dalším důkazem, že metro mělo být původně tramvaj, je, že stanice na nejstarší části „céčka“ jsou stavěné mělko. „Až později budovali v Praze opravdové hlubinné metro,“ dodal Kučera.

V čem je ještě stanice Vyšehrad zajímavá, se dozvíte v pořadu Selfie z Prahy. Uvidíte také, jak dnes vypadají místa, kde točili film Fešák Hubert:

Video
délka: 07:52.65

Proč v metru nejezdí tramvaje, i když měly? A jak se změnila místa z filmu Fešák Hubert. Matěj Smlsal, David Vaníček