Městské části Ďáblice a Březiněves dostanou od vedení Prahy víc peněz na vypořádávání se s vlivy místní skládky. Doposud dostávala Březiněves 4,9 milionu korun ročně, Ďáblice pak 9,8 milionu. Dle nového usnesení se dotace zvýšila na deset milionů ročně pro každou z radnic po dobu 15 let. Dohromady tedy město na tyto účely vydá 300 milionů korun.

Uvedené finanční prostředky budou radnice podle smlouvy dostávat i poté, co skládka na místě přestane fungovat.

„Hlavní město Praha chce kompenzovat negativní vlivy související s následnou péčí o těleso skládky a podpořit přeměnu území dotčeného provozem skládky na oblast aktivně využitelnou pro občany hlavního města,“ uvádí dokument k usnesení zastupitelů.

Skládka v Ďáblicích je v provozu už 25 let, nachází se na konci své životnosti. Zbývá zde prostor pouze na několik desítek tisíc tun odpadu. Smetiště mělo přestat fungovat na konci loňského roku, v provozu ale nakonec zůstane do roku 2017.