Praha je jedním městem až od roku 1784. Do té doby šlo o několik samostatných měst, z nichž každé vznikalo za jiných okolností a podle jiného plánu. Výsledkem bylo souměstí, jehož jednotlivé části se svým významem, obyvatelstvem a zástavbou výrazně odlišovaly.

Příkladů středověkých měst srostlých v jeden celek bychom našli v Evropě několik. Praha je však ojedinělá počtem a velikostí těchto měst, stejně jako složitým vývojem jejich pojmenování.

Jak vznikla Praha?

Pokud jde o původ názvu Praha, existuje více teorií. Podle jedné je odvozen od říčních prahů, tedy brodů, kolem kterých se začalo město formovat. Podle druhé je odvozen od sluncem vyprahlého skalnatého ostrohu, na kterém bylo založeno hradiště a později královský hrad.

Existuje samozřejmě ještě třetí, bájná teorie. Podle ní nechala kněžna Libuše založit město tam, kde osadník uprostřed lesa tesal práh ke svému srubu.

Ať už to bylo jakkoliv, jisté je, že název Praha původně označoval dnešní Pražský hrad. Proto byla středověká města, vznikající pod hradem na levém i pravém břehu, označována jako „pražská“.

Několik nových měst

Nejstarší je Staré Město, oficiálně ustavené ve 30. letech 13. století a nazývané napřed jednoduše Město pražské. Přízvisko „staré“ získalo po roce 1257, kdy bylo na levém břehu založeno Nové město pod hradem pražským, dnešní Malá Strana.

Pohled na Malou Stranu a Hradčany z balonu
Pohled na Malou Stranu a Hradčany z balonu
Autor: Petr Kučera

Nešlo však o první „nové“ město, neboť již roku 1235 bylo v rámci staroměstských hradeb založeno Nové město okolo sv. Havla, nazývané též Havelské město. Jednalo se o město ve městě, právně samostatné pouze několik desetiletí.

Podobně na tom bylo Židovské město, dnešní Josefov, mající do roku 1850 status židovského ghetta. V pořadí již třetí Nové Město pražské bylo založeno Karlem IV. v roce 1348. Jednalo se o mimořádně velkolepý počin, díky kterému se Praha stala třetím největším evropským městem hned po Římu a Cařihradu.

Pro odlišení se někdy v té době začalo městu pod Pražským hradem říkat Menší Město pražské, čímž vznikl dnešní zkrácený název Malá Strana. Starému Městu se v této době říkalo Větší Město pražské.

Město hory Vyšehrad je už zapomenuté

Pro úplnost výčtu historických pražských měst je třeba doplnit ještě Hradčany, založené roku 1306 jako poddanské město ve správě nejvyššího pražského purkrabího. Málokdo však tuší, že existovalo ještě jedno dnes zapomenuté město, a to Město hory Vyšehrad. Založeno bylo roku 1452 ve východní části Vyšehradu a jeho podhradí.

Pohled na Vyšehrad z balonu
Pohled na Vyšehrad z balonu
Autor: Petr Kučera

Stejně jako předtím Nové Město, rozlišovalo se Město hory Vyšehrad na „horní“ a „dolní“. Horní město zaniklo při výstavbě vyšehradské pevnosti po roce 1649, dolní město bylo připojeno k Praze až jako poslední v roce 1884.

Tím se Královské hlavní město Praha ve svých historických hradbách sloučilo v jeden celek. Zajímavé je, že pražská města dala zpětně název svému Hradu, kterému se začalo říkat „pražský“. Kruh se tak uzavřel.

Podívejte se na Prahu z balonu:

Fotogalerie
5 fotografií