Pitná voda je v současnosti v evropském kontextu stále vnímána jako zcela samozřejmá věc. Pražan jednoduše otočí kohoutkem a voda teče. Může však dojít k situaci, kterou si nikdo nepřeje – z důvodu katastrofické příčiny voda najednou přestane z vodovodů téct.

Krizovým řešením jsou mobilní úpravny vody, které je možné povolat do akce. „Úpravna vody dokáže vytvořit až 5000 litrů pitné vody za hodinu. V případě krizového zásobení obyvatel pitnou vodou připadá dle metodických pokynů 5 litrů vody na osobu na první tři dny trvání krize, další dny je to 10 až 15 litrů,“ uvedl odborník Martin Kubišta.

Voda po úpravě chutná normálně, možná působí lehce odstátým dojmem.
Autor: Daniel Vitouš

Podle něj tak jedna mobilní úpravna pitné vody dokáže v případě katastrofické události bez problémů zásobit desítky tisíc obyvatel. Voda se z ní dá přečerpat do cisteren nebo rovnou pod tlakem napojit na vodovodní řad.

Také provozní náklady jsou v případě uvedení celého zařízení do provozu velice sympatické. Jeden kubík pitné vody – tedy 1000 litrů – v takovém případě stojí zhruba 12 korun.

Cesta vody

Vodních zdrojů, které dokážou mobilní úpravny k zajištění pitné vody využít, je mnoho. Pro účely cvičení došlo k úpravě vody přímo z Vltavy. Po celém procesu voda chutná zcela normálně, jen možná působí lehce odstátým dojmem.

Do úpravny vede voda z Vltavy, zpátky se vrací odpadní kal.
Autor: Daniel Vitouš

Voda se po načerpání ze znečištěného vodního zdroje takzvaně „vločkuje“. Speciálním procesem se odděluje od různých nečistot, odpadní kal se potom vrací zpátky do řeky. Martin Kubišta ujistil, že z ekologického hlediska jde o zcela nezávadný proces.

Voda bez organických látek pokračuje na filtr,“ vysvětluje dál celý sofistikovaný proces Kubišta. V průběhu čištění se počítá také s jakousi „pojistkou“. Pokud je načerpaná voda znečištěná například lidskými splašky nebo pesticidy a herbicidy z přilehlých polí, dokáže si s tím úpravna vody poradit.

Útroby mobilní úpravny vody
Autor: Daniel Vitouš

Na závěr úpravy vody dochází ještě k dezinfekci chlorem a poté je už možné distribuovat vodu k obyvatelům postiženým katastrofou.

„Na místě ještě mobilní terénní laboratoř zajišťuje, že voda je nejen bezpečná, ale také pitná,“ dodává odborník Martin Kubišta. Dochází tak k terénnímu měření hodnot ve vyrobené vodě.

Je potřeba počítat se vším

„Jak se již mnohokrát ukázalo při krizových situacích po celém světě, není vůbec samozřejmostí, že pitná voda bude vždy bez problémů dostupná. Proto je naší povinností jako vedení města se co nejlépe připravit i na tuto eventualitu,“ prozradila pražská primátorka Adriana Krnáčová, která na cvičení dohlížela.

V rámci výcvikové akce se mobilní úpravny vody u Vltavy v pražských Modřanech naučili obsluhovat noví odborníci z řad hasičů, zaměstnanců Správy služeb hlavního města Prahy a Pražských vodovodů a kanalizací a také pracovníci krizového řízení městských částí.

Prohlédněte si, jak zajišťování pitné vody v případě krize vypadá:

Fotogalerie
18 fotografií