Shannon Kearns dnes velice otevřeně mluví o problematice transsexuality. Cesta k tomu, aby tuto situaci skutečně přijal a stal se z něj kazatel, byla ovšem velice trnitá. V průběhu se musel vzdát evangelické církve, kde by nemohl kázat jako žena, natož jako transsexuál, který prodělal změnu pohlaví.

Promluvil také o tom, s jakými reakcemi se ve společnosti setkává. „Dostávám mnoho velice nepříjemných dotazů: Byl jsi na operaci? Jak vypadají tvé jizvy? Jak vypadají tvé genitálie? Říkal jsem si – připadám těm lidem doopravdy jako zrůda, něco méně než člověk?“ popisoval obtíže po změně pohlaví. 

Po operaci přišel i o partnerku, která jeho změnu z ženy na muže neustála. Také jeho rodině trvalo, než se smířila s tím, co se děje.

„Svého rozhodnutí vůbec nelituji. Navzdory tomu, že jsem kvůli němu o mnoho přišel, získal jsem mnohem víc. Mohu se podívat do zrcadla a říct si, že jsem spokojený s tím, co vidím. Kéž by někdo takový byl, když jsem byl dítě,“ řekl o své pozici kněz.

Hrdinou pro svou sestru

Důležitým momentem pro Kearnse bylo období, kdy probíhala jeho složitá přeměna. Nevěděl totiž, jestli obstojí jako věřící.

Zvrat přišel v okamžiku, kdy moje tehdy jedenáctiletá sestra dostala ve škole za úkol popsat svého hrdinu. Jako postavu pro tento popis si totiž vybrala mě a já najednou cítil, jak mohu být důležitý také pro jiné lidi. Mohl jsem proměnou projít i pro někoho jiného, nejen pro sebe,“ vysvětlil Kearns.

Shannon Kearns (uprostřed), pořadatel a tlumočnice během přednášky v Praze
Autor: Daniel Vitouš

Dnes je kazatelem starokatolické církve, která umožňuje kázat také transsexuálům. Navzdory některým informacím není Kearns prvním trans-člověkem, který se kazatelské činnosti věnuje. Pořadatelské společenství Logos uvádí, že jednou z prvních byla Angličanka Carol Stoneová, která v rámci anglikánské církve touto proměnou prošla už v roce 1979.

Bible s nadhledem

Přestože Shannon Kearns bere Bibli velice vážně a přes veškerá úskalí se mu podařilo najít v ní smysl také po své přeměně, dokáže o výjevech z Písma mluvit moderně a s nadsázkou. Během přednášky například popisoval Poslední večeři Páně, kdy Ježíš přirovnává lámající se chléb ke svému tělu a víno ke své krvi.

Apoštolové u stolu si tehdy museli určitě říkat – co to ten Ježíš zase mele?“ vypráví Kearns. Nepřítomnost některých apoštolů během Ježíšova příběhu zase okomentoval slovy, že určitě museli jít na pivo.

Americký kazatel se také pozastavil nad informací, že Ježíšova zjevení po ukřižování se nezúčastnil apoštol Tomáš. „Kámo, to jsi tedy přišel o dost hustou věc,“ řekli Tomášovi podle Kearnse ostatní apoštolové.

Shannon Kearns je velice otevřeným člověkem. Stal se inspirací pro spoustu lidí, kteří mají problém se svým pohlavím. V rámci Prague Pride se ještě v neděli 14. srpna ve 14 hodin účastní bohoslužby v Kostele svatého Martina ve zdi.

Fotogalerie
5 fotografií