8. května 1945 vešla v platnost bezpodmínečná kapitulace nacistického Německa. Po více než 70 letech po podepsání kapitulace v Remeši v České republice narůstá antisemitismus a projevy rasismu. „8. květnem 1945, ukončením druhé světové války, měly skončit zvrácené ideologie,“ zaznělo při demonstraci.


Cílem organizátorů akce bylo upozornit na to, že se svět nedělí na rasy a není možné lidi soudit na základě barvy pleti, náboženského vyznání nebo jakkoli jinak. „Je to pro nás velmi důležité vyjádřit nahlas, že jsme proti rasismu a fašismu. Lidé, kteří jsou pro, jsou mnohdy hlasitější. Je třeba ukázat lidem cestu, cestu míru,“ svěřil svůj nesouhlas se současným děním v české společnosti Tomáš (30), který přišel na akci s dalšími přáteli. 

V rámci demonstrace zazněly hlasy lidí, kteří přesvědčovali lidi skrz svoji zkušenost, že není důvod bát se lidí s jiným vyznáním. Marie Sibaiová mluvila o válce v Sýrii, se kterou se setkala osobně. „Bohužel jsem byla po 15 letech nucena zavřít svou školu, kterou jsem měla v městě Homs,“ vyprávěla o své vlastní zkušenosti s tamější válkou Marie Sibaiová.

Mezi dalšími zazněly výpovědi novinářů, aktivistů, kteří mezi prvními pomáhali v uprchlických táborech, nebo také výpověď bývalého policejního vyšetřovatele Václava Lásky, který se při své senátorské činnosti věnuje migraci, lidským právům, projevům nenávisti a ekologii.

Doufám, že lidé otevřou oči a uvědomí si, jak se nesmyslně a se zbytečným strachem chovají. Jsou to lidi jako my,“ trápila se nad děním v české společnosti Erika (28).