Zasedání zastupitelstva Prahy 4
Filtr:
Vše Důležité Foto Video Sociální sítě
Refresh
Datum:
 
22:31
8. 4. 2016

Starosta Štěpánek ukončil jednání zstupitelstva. Milí čtenáři, redakce Blesk.cz vám přeje dobrou noc, příjemně prožitý víkend a děkujeme, že jste byli s námi. 

 
22:22
8. 4. 2016

Radní pro bezpečnost reaguje, že tato lokalita patří k těm klidnějším a došlo ke zneužití informací. 

 
22:20
8. 4. 2016

Po emotivních reakcích na projednávané věci přišel na řadu bod bezpečnostní situace občanů ve Starém Braníku. 

 
21:45
8. 4. 2016

Zastupitelé hlasovali o prodloužení jednání do 23 hodin. Návrh neprošel a starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice) podal návrh na prodloužení do 23:10, zastupitelé návrh odhlasovali s jedním hlasem navíc oproti hlasování o prodloužení do 23 hodin. 

 
21:25
8. 4. 2016

Nálada na zasedání zastupitelstva se vyostřuje, Jan Petr (TOP 09) ostře kritizuje zasedání. Tvrdí, že je proti jednacímu řádu a měly by z něj být vyvozeny následky. 

 
20:50
8. 4. 2016

Zástupce starosty Lukáš Zicha (STAN) navrhuje prodat pět nebytových jednotek jednotlivě, protože jejich cena je o 400 tisíc vyšší, než kdyby je prodali dohromady. Zastupitelé 28 hlasy návrh přijali. 

 
20:47
8. 4. 2016

Návrh prodeje pozemků byl radou schválen.

 
20:45
8. 4. 2016

Zástupce starosty Lukáš Zicha (STAN) vysvětluje, že odhad byl o 10 procent nižší.

 
20:42
8. 4. 2016

Lucie Michková (ODS) chválí zástupce starosty Lukáše Zichu (STAN) za to, že byl schopen sehnat zájemce o odkup pozemků. 

 
20:40
8. 4. 2016

Vzhledem k rostoucí tendenci ceny pozemků zarazila Jitku Zykánovou (TOP 09) nabídka nižší ceny, než byl odhad v roce 2013.

 
20:38
8. 4. 2016

Zastupitelé projednávají prodej sedmi pozemků. 

 
20:35
8. 4. 2016

Dalším bodem dnešního jednání zastupitestva je prodej bytů na Praze 4. Zastupitelé odhlasovali prodej bytů nejvyšším nabídkám, které byly vyšší než odhadní cena. 

 
20:30
8. 4. 2016

Návrh k prodeji akcií společnosti 4-Energetická byl pětadvaceti zastupiteli schválen. 

 
20:28
8. 4. 2016

Daniel Kunc (Trojkoalice) ve svém projevu uvádí, že vedení 4-Energetické učinilo kroky k tomu, aby byly ceny stabilizovány. 

 
20:25
8. 4. 2016

Karel Ptáčník (ČSSD) míní, že Praha 4 jako vlastník 4-Energetické by měla ovlivňovat ceny tepla.

 
20:23
8. 4. 2016

„Je zde pár slušných zastupitelů, ale zbytek zvedáte ruku, jak vám Petr Štěpánek (Trojkoalice) řekne,“ vzkázal zastupitelům Jan Petr (TOP 09), když rozebíral slib voličům ohledně snížení ceny tepla. Obyvatelům Prahy 4 slibovali snížení cen tepla, které stále rostou. 

 
20:16
8. 4. 2016

Jan Petr (TOP 09) nečekaně kritizuje informovanost veřejnosti o možnosti odkupu akcií. Zaráží ho dva předložené znalecké posudky, které se liší cenou. Výčet chyb, kterých se zastupitelstvo mělo dopustit, Petr zakončil větou: „Buď jste naprosto nekompetentní, nebo to děláte s nějakým postranním úmyslem.“

 
20:12
8. 4. 2016

Dalším bodem je projednání prodeje akcií společnosti 4-Energetická. O odkup akcií projevil zájem pouze jeden investor, který nedisponuje dostatkem kapitálu. 

 
20:11
8. 4. 2016

Jan Petr (TOP 09) se dotazuje na to, kde byl zastupitel, kterého v době hlasování neviděl a který hlasoval pro podporu uzavření smlouvy o vybudování biotopu.

 
20:09
8. 4. 2016

Návrh byl 23 hlasy schválen. 

 
20:08
8. 4. 2016

Starosta Prahy 4 Petr Štěpánek (Trojkoalice) vysvětluje návrh na spolupráci se Slovenskem týkající se vybudování biotopu a požádal zastupitele, aby návrh podpořili. 

 
20:05
8. 4. 2016

Zastupitelé mají další přestávku. 

 
20:04
8. 4. 2016

Jan Petr (TOP 09) kritizuje návrh smlouvy a podivuje se, že se dostala až na jednání zastupitelstva. Je bezpochyby nejvýraznější osobou dnešního jednání. 

 
20:00
8. 4. 2016

Patrik Šebesta (TOP 09) se ptá, proč je tato záležitost projednávána dnes, když na Slovensku byla projednávána už v prosinci.

 
19:45
8. 4. 2016

Jednání pokračuje projednáváním o návrhu k uzavření smlouvy o partnerské spolupráci mezi městem Snina (SK) a Městskou částí Praha 4.

 
19:37
8. 4. 2016

Zastupitelé o Kavčích horách nerozhodli! Odhlasovali si, že developerský projekt rezidenčního Parku Kavčí Hory budou projednávat na dalším jednání zastupitelstva. 

 
19:30
8. 4. 2016

Končí přestávka a jednání pokračuje. 

 
19:22
8. 4. 2016

Bylo vyhověno žádosti Sociální demokracie o pětiminutovou přestávku před samotným hlasováním. 

 
19:20
8. 4. 2016

Alžběta Rejchrtová  (Trojkoalice) uvedla, že projekt výstavby neprosazuje a že z toho nemá žádný prospěch. Přijde jí dobře, že se občané mobilizují a vyjadřují svůj názor. 

 
18:54
8. 4. 2016

Zastupitelé odhlasovali 15minutovou přestávku. 

 
18:51
8. 4. 2016

Jan Petr (TOP 09) obvinil starostu, že lže, protože v době schvalování byl v radě, která o tom rozhodovala. Snížení výšky budovy nevidí jako vhodné řešení. Z jeho projevu vyznívá, že starosta se alibisticky vzdává zodpovědnosti. 

VIDEO
 
18:45
8. 4. 2016

Starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice) odmítá, že by byl zodpovědný za povolení projektu. Projekt byl projednáván za předchozího vedení Prahy 4. Slíbil, že se bude snažit vyjednat co nejlepší podmínky související se stavbou developerského projektu na Kavčích horách.

 
18:42
8. 4. 2016

Filip Vácha (TOP 09) cituje řád zasedání, protože ne vše probíhá podle pravidel.  

 
18:38
8. 4. 2016

Iva Kotvová podala návrh na hlasování o pokračování diskuse ke Kavčím horám – jednání bylo 24 hlasy prodlouženo do 22 hodin. 

 
18:33
8. 4. 2016

Daniel Kunc (Trojkoalice) hovoří o velikosti projektu rezidenčního parku. Vysvětluje, že pokud se sníží výška budov a budou vybudovány takzvané „housenky“, bude zastavěna  větší plocha. 

 
18:28
8. 4. 2016

Drahomíra Krejčová (ČSSD) vyzvala radu, aby podpořila návrh občanů a zakázala výstavbu na Kavčích horách.

 
18:25
8. 4. 2016

Alžběta Rejchrtová (SZ) po svém projevu čelila nařčení, že něco jiného říká a jinak hlasuje. Dostala se následně do diskuse s několika občankami, které souhlasily s tím, že hlasuje jinak, než slibuje. S jednou z nich si to odešla vyříkat ven ze sálu. 

VIDEO
 
18:17
8. 4. 2016

Alžběta Rejchrtová (SZ) se zastává své strany, ale se samotnou stavbou až tak nesouhlasí. 

 
17:58
8. 4. 2016

„Kde jsou ty naše předvolební sliby? Najednou se tady podporují developeři, najednou neplatí koukejte starostovi pod ruce a podobně?“ dotazuje se Jan Petr (TOP 09).

VIDEO
 
15:56
8. 4. 2016

„Trojkoalice a Zelení bojují za to, aby tam vyrostly 80 metrové mrakodrapy. Je hezké, že je to v rozporu s jejich volebním programem,“ ironicky kritizuje Jan Petr (TOP 09), který se od začátku nevzdává a snaží se prosadit své názory. 

 
17:50
8. 4. 2016

Člen zastupitelstva Petr Horálek (ČSSD) ve svém projevu uvedl: „Je to stavební pozemek. Investor ho koupil jako stavební pozemek a naším cílem je, aby měl na obyvatele co nejmenší dopad. Já chci, aby radnice pomáhala lidem a ne, aby šla na ruku developerům.“

VIDEO
 
17:44
8. 4. 2016

„Měli byste si uvědomit, že hájíte zájmy 140 tisíc občanů,“ zakončil projev Šebesta. 

 
17:41
8. 4. 2016

Patrik Šebesta (TOP 09) kritizuje Alžbětu Rejchrtovou (SZ), která se ohání různými studiemi. Je radní pro dopravu a dopravní studii k projektu na Kavčích horách nepředložila. 

 
17:39
8. 4. 2016

Jeden z občanů ve svém projevu naznačil, že z výstavby Parku Kavčí Hory nebudou mít prospěch občané, ale někdo ze zastupitelů.

 
17:33
8. 4. 2016

Prostor pro vyjádření svého názoru dostala další dáma z řad občanů. Obyvatelka Prahy 4 paní Janoušková vyvrací názor zastupitelů, že petice vznikla z iniciativy ČSSD. Vznikla z iniciativy občanů, kteří bydlí na Pankráci. ČSSD jim poté pomohla, ale z jejich iniciativy nevznikla. „Toto zastupitelstvo je občanům uzavřené, protože na stránkách městské části nebyl zveřejněn program zastupitelstva,“ zaznělo v projevu paní Janouškové.

VIDEO
 
17:28
8. 4. 2016

„Budu ráda, když budete přemýšlet o obyvatelích, kterých se to bude týkat. Budeme pět let na staveništi, přivedete tam tisíce aut,“ zaznělo v části projevu jedné z občanek. 

VIDEO
 
17:24
8. 4. 2016

Zdeněk Kovařík (ODS) z petičního výboru tvrdí, že povolení Parku Kavčí Hory byla zrušena a výstavba není schválena. Kovařík žádá, aby zastupitelé všech deset bodů petice projednávali jednotlivě. 

VIDEO
VIDEO
 
17:20
8. 4. 2016

Rejchrtová (SZ) uvedla, že městská část Praha 4 zaujala souhlasné stanovisko s výstavbou na Kavčích horách, ale dodává, že zde byly podmínky, za kterých městská část souhlasí. Mezi výčtem se objevilo vybudování sociálně-zdravotního centra, tři tříd mateřské školy, které po kolaudaci mají přejít do majetku Prahy 4, a že stavba nebude vyšší než doporučuje UNESCO. 

 
17:10
8. 4. 2016

Alžběta Rejchrtová (SZ) rekapituluje historii projektu na Kavčích horách. Uvedla, že společnost, která vlastní pozemky na Kavčích horách, má vydané stavební povolení. „Je skvělé, že se obyvatelé zajímají o to, co se v jejich lokalitě děje, ale v té petici bylo například napsáno, že centrální park bude oplocen, což se nezakládá na pravdě,“ dodává Rejchrtová. 

 
17:00
8. 4. 2016

Zastupitelé odhlasovali přerušení bodu 3 kvůli slíbenému projednávání rezidenčního parku na Kavčích horách.

 
16:59
8. 4. 2016

Zastupitel Prahy 4 Alois Těšitel (TOP 09) by navrhoval uzavřít smlouvu s léčebnou Bohnice, ve které by chtěl dojednat slevu pro ty, kteří smlouvu navrhovali. 

 
16:53
8. 4. 2016

Michal Hroza (TOP 09) začal rozebírat návrh smlouvy, kterou má Praha 4 uzavřít se slovenskou společností, která by měla realizovat rekonstrukci koupaliště Lhotka. „Ta smlouva, jak je napsána, je naprostý blábol. Zajímalo by mne, který soudruh tu smlouvu psal,“ dodal Hroza.

 
16:05
8. 4. 2016

Zastupitelé skládají slib, Jan Petr (TOP 09) je konečně spokojen. 

 
16:00
8. 4. 2016

Zastupitelé konečně odsouhlasili, že se budou věnovat developerskému projektu na Kavčích horách od 17 hodin.

 
15:58
8. 4. 2016

Zastupitelé zatím neschválili ani jeden bod, protože spousta z nich se zdržuje hlasování nebo nehlasuje. 

 
15:55
8. 4. 2016

Přestávka skončila a vypadá to, že po dohadech mezi zastupiteli konečně začíná jednání.

 
15:45
8. 4. 2016

Občané se rozčilují a ocházejí. Zastupitelé udělali další přestávku.

 
8. 4. 2016

Patrik Šebesta (TOP 09) cituje zákon a kritizuje starostu, že petici o Kavčích horách dal až jako 8. bod jednání.

 
15:34
8. 4. 2016

Michal Hroza (TOP 09) navrhuje, aby byla diskuse o rezidenčním Parku Kavčí Hory rozdělena na dvě části. Chce, aby se vyjádřili občané, kteří jsou na radnici od 14 hodin, a poté i ti, kteří přijdou později. 

Starosta Štěpánek (Trojkoalice) chce zařadit bod na 17 hodin. 

VIDEO
 
15:32
8. 4. 2016

Filip Vácha (TOP 09) žádá o přestávku, ale nebyla schválena. Zastupitelé se nyní dohadují o tom, kdy přesně má přestávka být a kdy přesně má být diskuse ke Kavčím horám.

 
15:27
8. 4. 2016

Starosta Štěpánek se vyjádřil k petici proti Parku Kavčí Hory a uvedl, že bude projednána kvůli pracujícím občanům po 17. hodině. 

 
15:25
8. 4. 2016

Starosta Prahy 4 Petr Štěpánek (Trojkoalice) zahajuje 15. zasedání zastupitelstva. Zúčastněných zastupitelů je 43.

 
15:00
8. 4. 2016

Na mimořádném zasedání nebyl starosta Petr Štěpánek odvolán, protože neprošel program zasedání. Zastupitelé ale mohou tento bod programu navrhnout a o odvolání hlasovat. 

 
14:55
8. 4. 2016

Trojkoalice, včetně Strany zelených, byla zvolena na základě volebního programu, který měl bojovat proti developerským projektům na Praze 4 a zejména výškovým stavbám,“ prozradila pro Blesk.cz naštvaná obyvatelka Prahy 4.

 
14:53
8. 4. 2016

Program zastupitelstva nebyl přijat a 14. schůze zastupitelstva končí. Za 30 minut jsme zpět a bude probíhat řádné jednání zastupitelstva. 

 
14:45
8. 4. 2016

Dle člena právního odboru členové slib složili, protože proti němu neprotestovali. 

 
14:43
8. 4. 2016

Jan Petr (TOP 09) potřetí zpochybňuje platnost hlasování z důvodu, že zastupitelé nemají složený slib a přesto hlasují. 

VIDEO
 
14:40
8. 4. 2016

Jan Petr (TOP 09) znovu zpochybňuje hlasování, protože ne všichni členové zastupitelstva složili slib. 

 
14:39
8. 4. 2016

Zastupitel Jan Petr (TOP 09) zpochybňuje hlasování, navrhuje nejdříve složení slibu a následné hlasování.

 
14:38
8. 4. 2016

Bod číslo 1 nebyl přijat, protože se zdrželo 21 zastupitelů. 

 
14:37
8. 4. 2016

Jan Petr (TOP 09) kritizuje starostu.

VIDEO
 
14:37
8. 4. 2016

Začíná hlasování o jednotlivých bodech jednání zastupitelstva. 

 
14:32
8. 4. 2016

Podle Patrika Šebesty (TOP 09), který bydlí na Pankráci, nechce, aby se stal Centrální park zahrádkou pro developerský projekt Park Kavčí Hory. Jeho projev obyvatelé také ocenili potleskem. 

 
14:27
8. 4. 2016

Jan Petr (TOP 09) kritizuje práci radnice kvůli spolupráci s developery a obviňuje radu, že hrají „komedii“. Údajně jejich vystoupení připomíná divadlo. 

VIDEO
 
14:28
8. 4. 2016

Výrok Jana Petra (TOP 09) adresovaný vedení Prahy 4: „Já si myslím, že vaše vystoupení, které jste tu rok předváděli, patří do Branického divadla, nikoli na zastupitelstvo městské části.“ Byl oceněn potleskem ze strany občanů.

 
14:25
8. 4. 2016

Jan Petr (TOP 09) se obává zvýšení dopravní situace při plánované výstavbě Parku Kavčí Hory. Kritizuje zastupitelstvo, které ve volebním programu slibovalo boj proti developerům. 

 
14:18
8. 4. 2016

Filip Vácha (TOP 09) také kritizuje Rejchrtovou (SZ), která dle jeho názoru na jednání komise o Branickém divadle prosadila odhlasování uzavřeného jednání. 

 
14:15
8. 4. 2016

Radnímu Patriku Šebestovi (TOP 09) se nelíbí složení komise k Branickému divadlu, v jejímž čele stála Alžběta Rejchrtová (SZ). Dle jeho slov měla do zápisu zanést věci, které při jednaní komise neřekla, a z jeho pohledu zápis zfalšovala!

 
14:10
8. 4. 2016

Jedna z občanek rozdává veřejnosti návrh usnesení ve věci Petice proti projektu Obytného souboru Rezidence Park Kavčí Hory pro mimořádnou i řádnou schůzi Obvodního zastupitelstva městské části Prahy 4 dne 8. 4. 2016.

 
14:10
8. 4. 2016

Zasedací místnost je zaplněna mnoha rezidenty i novináři.

 
14:03
8. 4. 2016

Jednání začíná na základě žádosti 24 zastupitelů. Z účasti se neomluvil žádný ze zastupitelů. 

 
14:00
8. 4. 2016

Opozice chce starostu odvolat, protože podle ní pochybil. Například minulý týden při hlasování o zákazu hazardu.

 
13:59
8. 4. 2016

Různé náhledy na projekt, který by měl vzniknout na Kavčích horách. Lidé protestují hlavně proti tomu, aby vznikly téměř sedmdesátimetrové budovy na Praze 4. Těch má být celkem pět.

Vizualizace vítězného návrhu naleznete na zde

 
13:57
8. 4. 2016

Vícepatrové budovy plánuje na Pankráci budovat také společnost Central Group. Chce stavět podle návrhu významného českého architekta Josefa Pleskota projekt Rezidence Park Kavčí Hory. Ten bude tvořit pět věží o velikosti od jedenácti do dvaadvaceti pater. Developer však zatím teprve žádá o nutná povolení. Konkrétně zažádal o změnu územního plánu. 

 
13:55
8. 4. 2016

Za pět minut začíná zasedání zastupitelstva Prahy 4 a sál Nuselské radnice se pomalu plní občany, kteří jsou zvědaví, jak jednání dopadne.

 
13:52
8. 4. 2016

Společnost Central Group a. s. vyhlásila ve spolupráci s Institutem pro plánování a rozvoj vyzvanou neanonymní architektonickou soutěž „Rezidence Park Kavčí Hory“. Tato soutěž měla za účel nalézt nejvhodnější návrh zástavby na pozemku společnosti Central Group a.s., který se nachází Na Děkance, mezi ulicí Pujmanové a parkem Na Pankráci. Nová zástavba rezidenčních výškových staveb má vhodně dotvářet panorama Pankrácké pláně, nesmí ovšem převyšovat stávající zástavbu. Více zde: www.iprpraha.cz/kavcihory.

 
13:49
8. 4. 2016

Zasedání zastupitelstva začne za několik málo minut. 

 
13:36
8. 4. 2016

Dobrý den, vážení čtenáři, vítáme vás u online přenosu zasedání zastupitelstva Prahy 4 v Nuselské radnici. Dramatické jednání přinese několik důležitých rozhodnutí. Odvolán může být starosta Prahy 4 Petr Štěpánek (Zelení) a jednat se bude také o Kavčích horách, jestli na místě vznikne pět výškových budov. Celé jednání sledujeme online přímo z místa. 

 
13:23
8. 4. 2016

Sledujeme pro vás jednání zastupitelů online, vítejte.