Radní hlavního města dnes souhlasili se zněním memoranda, kterým se Praha, jednotlivé radnice i středočeské Černošice zavazují ke spolupráci. "Město přijalo záměr vzniku příměstského parku v oblasti soutoku Vltavy a Berounky, jímž chce obnovit přirozený ráz tohoto rekreačního území, a to s vyloučením těžby štěrkopísku. Záměr bude podrobně projednán se starosty městských částí, jichž se týká," řekl ČTK Stropnický.

Důvodem, proč memorandum vzniklo, je roztříštěná vlastnická struktura daného území. Kromě soukromých vlastníků a města tu patří pozemky hned několika městským částem a rovněž středočeskému městu Černošice. Pod memorandem jsou proto podepsáni kromě Stropnického také starostové Prahy 12, 16, Zbraslavi, Lipenců, Velké Chuchle a zmíněných Černošic.

Jak bude park přesně vypadat, zatím není jasné. Na základě dokumentu se na jeho podobě mají shodnout všechny zúčastněné strany. Konkrétní plán by společně se všemi stranami měl dát dohromady pražský Institut plánování a rozvoje. Podle materiálu, který dnes radní schválili, by měla přípravná fáze trvat do zhruba března 2016, samotný vznik parku by měl začít v červnu 2017 a hotov má být v roce 2018.