Jedním z důvodů, proč mají být čidla zavedena, je vysoký počet řidičů, kteří při hledání místa krouží ulicemi centra. „Úbytek vozidel, která zbytečně vjíždějí do dané oblasti, bude mít za následek zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu i příznivý dopad na životní prostředí,“ píše se v materiálu.

Infopanel, který řidiče upozorní na počet volných míst, by měl být na křižovatce Uhelného trhu a Rytířské a Perlové ulice. Umístěn bude na sloupku.

Radnice Prahy 1 s magistrátem chtějí posléze jejich fungování vyhodnotit. Pokud se čidla osvědčí, rozšíří se do dalších ulic.

V centru Prahy fungují zóny placeného stání. V těch mohou parkovat pouze majitelé parkovací karty. Na některých místech jsou umístěny parkovací automaty, kde mohou na omezenou dobu zastavit také ostatní řidiči.