Vleklá výstavba není fenoménem jen posledních let. Kdyby totiž vše šlo podle plánu, garáže Klíčov by letos slavily už nejméně šedesátku. Důvodů ke vzniku nových garáží bylo hned několik. Především však šlo o rozrůstání města a naprostý nedostatek garáží na severovýchodě města. Linky do Troje, Bohnic, Čimic, Ďáblic nebo Kyjí, byly vypravovány z Dejvic nebo Pankráce, což bylo značně ekonomicky nevýhodné.

Průtahy a zase průtahy

„První návrhy k vybudování garáže na Klíčově vznikaly již ve 40. letech. Od konkrétnější myšlenky z 50. let, kdy Klíčov měl s garážemi v Dejvicích a Kačerově vytvořit trojúhelník, který pokryje mapu pražské dopravy, muselo uběhnout ještě dvacet let do úspěšné výstavby,” popisuje tehdejší složitou situaci archiv dopravního podniku. Výstavbu komplikovaly také složité majetkové spory, a tak až v roce 1960, kdy se původně předpokládalo, že budou garáže dokončeny, se teprve začala řešit projektová příprava.

Další průtahy měli na svědomí socialističtí úředníci. „Stavba měla být zahájena 1. 4. 1967 a její dokončení se předpokládalo v roce 1969. Avšak stavební povolení pro garáže Klíčov vydal tehdejší Obvodní národní výbor v Praze až v červenci 1968, takže stavební práce započaly s více než ročním skluzem,“ uvádí archiv dopravního podniku.

Garáže Klíčov slaví padesátku. dopraví podnik zve na den otevřených dveří a nabitý program
Autor: Archiv DPP

Ojedinělé konstrukční řešení

Stavbu garážové haly si vzal na starost konstruktér Josef Zeman, který vymyslel unikátní řešení. Pro užitnou plochu 120 × 90 metrů navrhl konstrukci, která nemá žádnou vnitřní podporu. Dopravní podnik si Zemana vybral schválně, vyprojektoval i Žďákovský most, který byl ve své době největší stavbou tohoto druhu na světě. Ani garáže Klíčov nebyly nějakou mini investicí. Vedle stavby metra šlo tehdy o největší investici dopravního podniku.

Původní plány počítaly s parkováním jak klasických autobusů, tak trolejbusů. Nápad s trolejbusy však byl odložen. O trolejbusech se znovu začalo uvažovat v roce 1990, ale ani tehdy k realizaci nedošlo, nicméně trolejbusy se v garážích Klíčov objevují až v roce 2023, kdy dopravní podnik dokončil potřebnou infrastrukturu a také převzal první trolejbusy k provozování regulérní linky z Palmovky do Miškovic.

Video
Video se připravuje ...

Trolejbus Škoda 14 TrE, který jezdil v Daytonu v Ohiu, je k vidění v Muzeu MHD. (2020) Veronika Foltová

Víkendové oslavy

Kdo by si rád Klíčovské garáže prohlédl osobně, bude mít příležitost v sobotu 1. dubna. „Program nabídne návštěvníkům přehlídku současné techniky, historických vozidel, nahlédnutí do zázemí provozovny, ukázku vnitropodnikové dopravy, pracovních vozidel a představení informačních systémů. Chybět nebude ani výstava nebo komentovaná vyjížďka na odstavnou plochu,“ zve zájemce dopravní podnik.

Nezapomněli jsme ani na nejmenší návštěvníky, kteří se mohou těšit na soutěže a hry s animátory, chybět nebudou míčové soutěže, fotokoutek, skákací atrakce nebo kreativní workshop.“

Fotogalerie
10 fotografií