Dvě patra plná více než stovky nevšedních obrazů, výkresů, grafik či ilustrací budou až do poloviny září nedílnou součástí kulturního osvěžení, které návštěvníkům poskytuje galerie Villa Pellé. Od konce června zde totiž vystavuje mladá a úspěšná česká výtvarnice Alžběta Skálová. Podle kurátora výstavy Jana Rouse se jedná o doposud nejširší představení tvorby umělkyně.

„Živnou půdou její tvorby je realita všech míst, kde se pohybuje – ve volné přírodě, v důvěrně známé krajině nebo uvnitř, v intimitě domova a míst, kde žije a odkud také vycházejí příběhy jejích ilustrací,“ uvádí nejen k vystaveným dílům Skálové Rous. Hned po příchodu je tak člověk uchvácen přírodními motivy v nevšedním provedení.

Ilustrace – nejen podívaná pro děti

Prohlédnout si návštěvníci mohou jak její knižní ilustrace, kterými si autorka vydobyla renomé, tak i její samostatné obrazy, grafiky nebo dokonce nákresy, podle kterých své finální výtvory autorka vytvářela. „Výstava v podstatě prezentuje určité vhledy do její volné tvorby,“ vysvětil Ondřej Batoušek z galerie. „Částečně se jedná o díla z archivu autorky, částečně i o zápůjčky ze soukromých sbírek.“

Výstava by podle Batouška mohla bořit ledy v přesvědčení, že knižní ilustrace jsou určeny především dětem. „Právě na díle paní Skálové je dobře znát, že tomu tak není,“ upozorňuje. „I proto se výstava jmenuje Chůze v šeru podle cyklu jejích obrazů s názvem Utichl svět a přišla noc, které zachycují neuchopitelný okamžik přechodu mezi dnem a nocí,“ vysvětluje s tím, že pro malé děti by mohly působit mírně strašidelně.

Obrazy nazvané Bílá/Den a Černá/Noc se staly v podstatě symbolem výstavy. Oba nadmíru charakterizují tvorbu nadané umělkyně, kterou není radno uvádět "pouze" mezi ilustrátorky dětských knih.
Obrazy nazvané Bílá/Den a Černá/Noc se staly v podstatě symbolem výstavy. Oba nadmíru charakterizují tvorbu nadané umělkyně, kterou není radno uvádět "pouze" mezi ilustrátorky dětských knih.
Autor: David Zima

Rozpitý svět Alžběty Skálové

Jelikož je tvorba umělkyně neodmyslitelně spjata především s knižními ilustracemi, návštěvník má nejen možnost prohlédnout si nejrůznější návrhy, jak se utvářely v konečnou verzi, ale také si některé knihy může prolistovat. V horním patře galerie je pak na nekonečné smyčce uváděna na plátno „autorská freska o tom, co a jak konkrétně paní Skálová tvoří,“ vysvětluje Batoušek.

Video
délka: 02:06

Alžběta Skálová reprezentuje nejmladší generaci českého umění. Šíře její tvorby je skutečně obsáhlá. Seznámit se s ní můžete na výstavě v galerii Villy Pellé. David Zima

Její tvorbu lze těžko charakterizovat. Dominují akrylové i akvarelové malby, které často mají vyumělkované fantaskní obohacení v podobě „roztřepených“ či jinak řečeno „rozpitých“ obrysů jednotlivých motivů. Ty díky tomu dostávají až nadpřirozený snový nádech. Čímž paní Skálová vyniká. „Výstava je vhodná pro všechny, kteří holdují fantazii a představivosti snové až básnířské tvorby,“ láká Batoušek.

O autorce

Alžběta Skálová, narozená roku 1982, představuje mladou generaci českého malířství a ilustrace. V Praze vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, kde pozvolna začala inklinovat k ilustrační tvorbě pro děti. Zejména ta jí přinesla jak české, tak i mezinárodní uznání.

„Vavříny“ slávy okusila již svou diplomovou prací – autorskou knihou pro děti Pampe a Šinka, za kterou obdržela Cenu Josefa Hlávky a dokonce i Magnesii Literu v rámci tvorby pro děti a mládež, za „klasickou poetičnost dominantní výtvarné složky s velmi úsporným, ale přes svoji jednoduchost emočně působivým textem,“ představují stránky českého literárního ocenění autorku. Mimo jiné bodovala i na zahraničních festivalech animovaných filmů za výtvarnou výpravu. Jeden z nich bude při komentovaných prohlídkách, které galerie chystá, pouštěn za účasti autorky i režisérky veřejnosti.

Kde? Villa Pellé, Pelléova 91/10
Kdy? Do 14. září, úterý až pátek 13:00-18:00.
Za kolik? Plné vstupné 90,- Kč, snížené 60,- Kč.

Fotogalerie
27 fotografií