Mezi třemi mláďaty leguánů chutných je jeden samec a dvě samice. Třináctiměsíční plazi měří mezi 70 až 75 cm a váží kolem 0,25 kg. Zatím jsou v zázemí. 

„Mláďata jsou zatím velmi plachá a lekavá. Nicméně už si pochutnávají na listech a květech ibišku, takže věříme, že za pár měsíců je budeme moci představit návštěvníkům,“ uvedl kurátor plazů pražské zoo Petr Velenský.

Sehnat tyto plazy nebylo snadné, Zoo Praha se o to snažila 13 let. Odchovy leguánů chutných, jejichž domovinou jsou severní ostrovy Malých Antil, se v lidské péči příliš nedařilo. Každoročně se podařilo odchovat jen několik jedinců. 

Pražská zoo je nyní získala z Durrellovy zoologické zahrady na ostrově Jersey v Lamanšském průlivu. „Jejich příchodem se pražská zoo stala součástí chovatelské osy Jersey-Praha-Vídeň a patří mezi tři zoologické zahrady na světě s větším počtem leguánů chutných. V ostatních mají pouze jedno zvíře,“ uvedl Velenský.

Leguán chutný je na červeném seznamu ohrožených druhů Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN). Odhaduje se, že po příchodu Evropanů do Antil klesl počet jedinců o 70 procent a z mnohých ostrovů tento plaz zcela vymizel. Dříve byl loven, což naznačuje i jeho druhové jméno, a v současnosti jej ohrožují přeměna prostředí a nepůvodní predátoři.

187 leguánů kubánských

Chovatelé zaznamenali i další přírůstky u leguánů. Vylíhlo se 13 leguánů kubánských, kterým se v pražské zoo velmi daří. „Když sečteme všechna vylíhnutá mláďata leguánů kubánských včetně těch letošních, tak jsme na čísle 187,“ uvedl Velenský.

Chov těchto leguánů začal v Praze v roce 1992, kdy do zoo přibyl leguán Pepíno se svou partnerkou. „Pepíno, který je otcem rodu, se tak dočkal celé řady potomků, vnoučat i pravnoučat. I díky němu a úspěšným odchovům vedeme od roku 1995 plemennou knihu druhu,“ sdělil dále kurátor plazů. Pepíno má hvězdu na chodníku slávy před hlavním vstupem do zoo.

VIDEO: V zoo učí plavat mládě lachtana: