Příprava ploch k samotnému vysetí zahrnuje jak odplevelení, tak rozprostření vegetačního a zahradního substrátu, do kterého kromě křemičitého písku pracovníci Lesů Praha přimíchávají i kvalitní zeminu, která ve Stromovce zůstala po vyhloubení rybníků. „Na založení trávníků se bude pracovat přibližně až do konce srpna. Na nově založené plochy bude povolen vstup ale až po zapojení travního porostu, to znamená po minimálně čtvrté seči. To lze očekávat až na podzim, jinak by mohlo dojít k poškození nových travnatých ploch,“ uvedla pro Blesk.cz Petra Fišerová, tisková mluvčí Lesů Praha. 

Na celkové ploše 38 990 metrů čtverečních se vyseje 1250 kilogramů travní směsi. „Veškeré náklady spojené se založením trávníků jsou financovány z prostředků odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy,“ dodává Fišerová.

Pražská Stromovka se zazelená. Kolem rybníků se rozprostřou nové trávníky.
Pražská Stromovka se zazelená. Kolem rybníků se rozprostřou nové trávníky.
Autor: Lesy Praha

Zahradníci v parku využijí hned několik druhů osiv

Na založení nových trávníků pracovníci Lesů Praha budou ve Stromovce pracovat až do konce srpna. Semena totiž musí mít příležitost zdárně vyklíčit a také tráva potřebuje nějaký čas, než se ujme. Zahradníci využijí hned několik druhů osiva. Jiné využijí pod stromy, kde se drží stín, a jiné podél vodních ploch, kde jsou dobré světelné podmínky. Důležitým předpokladem, aby se nová tráva v parku ujala, je i schopnost zatravněných ploch rychle regenerovat, což je důležité při vysoké návštěvnosti parku.

Pražané si nových zelených ploch užijí nejdříve na podzim

Návštěvníci Stromovky tak nějaký čas nebudou moci vstupovat na plochy ohraničené páskou. Na ty bude možné vstoupit až po celkové čtvrté seči, která by měla proběhnout nejdříve na podzim.