Na současnou budovu zázemí koupaliště tak naváže nová hala. Kromě již zmiňovaných bazénů návštěvníkům areálu nabídne také saunu, brouzdaliště pro nejmenší plavce, ale i restauraci. Unikátem by se měla stát pro zdejší plavce také surfová vlna, kterou jeden z nových bazénů nabídne.

„Rádi bychom stavbu dokončili v roce 2018–2019. Finální varianty vzešlé ze souhrnné studie podrobíme debatě s veřejností a se zastupiteli městské části Praha 6 v průběhu letošního léta. Pak by akcionář naší akciové společnosti, tedy městská část Praha 6, mohl rozhodnout o výstavbě,“ řekl pro Blek.cz Petr Macháček, místopředseda představenstva firmy SNEO, která areál koupaliště spravuje.

„Dostavba areálu zahrnuje nový halový objekt využívající stávající budovu šaten. V rámci objektu plánujeme dostavbu dvacetipětimetrového plaveckého bazénu, relaxační části s vířivkami a odpočinkovými bazénky, dále saunový svět a samozřejmě zážitkovou část zahrnující vícestopou skluzavku. Areál bude mít i multifunkční bazén, který bude sloužit jako výukový bazén pro dětské plavání či zážitkový bazén s umělou surfovou vlnou,” uvedl Macháček. Doplňkové provozy potom slibují zejména restauraci provozovanou nejen pro vnitřní bazény, ale v letních měsících posilující venkovní provoz.

Do konce června letošního roku by měla být hotová studie, která zohlední všechny předchozí projekty na budoucí vzhled Petynky. Počítá se tak s využitím několika moderních technologií jako je solární ohřev vody, tepelná čerpadla nebo možnost využití podzemních vod. Vzhled haly budou potom navrhovat studenti architektury z pražské ČVÚT. „Rámcový rozpočet ukazuje na cenu kolem 170 miliónů korun, ale jde samozřejmě jen o odhad. Právě probíhající studie zpřesní ceny jednotlivých částí. Architektonické řešení by mělo vzejít ze studentské soutěže ve spolupráci s ČVUT. V minulosti byla pořízena celá řada studií z nichž se snažíme čerpat a připravit první souhrnný materiál řešící nejen vzhled ale zejména ekonomiku stavby,” dodává Macháček.

Akciová společnost SNEO má na starosti správu nemovitostí Prahy 6 a také investice. Základní kapitál činí téměř 250 miliónů korun. V minulosti se tato společnost převážně zabývala privatizací bytů.