Sál bude nově uspořádán a bude jej možné uzpůsobit pro různé účely, které knihovna vytipovala při tzv. participativním plánování, do kterého se zapojili knihovníci i čtenáři. „Výsledkem je projekt na variabilní uspořádání mobiliáře a přizpůsobení prostoru podle toho, zda má sloužit pro práci malých skupin, nebo se v něm bude odehrávat menší akce typu přednášky, čtenářského klubu a podobně,“ uvedla mluvčí knihovny Lenka Hanzlíková.

„Při rekonstrukci Ústřední knihovny v polovině 90. let byl prostor vybaven jako klasický knihovní studijní sál s řadami stolů s pevnými místy pro studium. To je koncept, který už neodpovídá požadavkům, které na prostory knihovny mají její uživatelé i knihovníci,“ odůvodnila Hanzlíková.

Nejspíše v březnu

Rekonstrukci má MKP naplánovánu na letošní jaro. Podle mluvčí se tak stane pravděpodobně v březnu. Náklady na rekonstrukci zaplatí ze svého rozpočtu. Na projektu MKP spolupracovala s ČVUT.

Knihovny jsou nadále zavřené

Knihovny se veřejnosti uzavřely kvůli vládním protiepidemickým nařízením loni 22. října. Městská knihovna přesunula mnohé své aktivity na internet a rozšířila nabídku e-knih, která nyní čítá několik tisíc titulů. Následně si mohli čtenáři začít vyzvedávat rezervované tituly prostřednictvím výdejových oken.

Loni si lidé půjčili asi pět milionů knih a dalších tiskovin. Knihovní fond MKP čítal loni více než 1,8 milionu knih. Jde o třetí největší knihovní fond v České republice po Národní knihovně a Moravské zemské knihovně v Brně.

Video
délka: 00:36.06

V Malešicích vznikla fungl nová pobočka Městské knihovny v Praze. David Zima

Fotogalerie
4 fotografie