Na povolení rybolovu upozorňuje radnice Zličína na svých stránkách. „Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy, jako majitele a správce tohoto vodního díla, zde bude od podzimu 2020 povolen lov ryb, a to klasicky na celosvazovou nebo pražskou povolenku Českého rybářského svazu,“ stojí na webu radnice. Doposud rybník sloužil spíše jako místo k rekreaci a odpočinku, byť se nenachází v kdovíjak malebném okolí.

Od lomu po rybolov

Aby také ne, původně na místě rybníku totiž nestála vodní plocha, ale lom na cihlářskou hlínu, ze které se vyráběl šamot. To je žáruvzdorná hmota určená například pro stavbu pecí a kamen. Po ukončení těžby šamotu vznikl rybník v souvislosti s obnovou Řepského potoka, jehož je prameništěm.

„Kolem vodní plochy se v současné době nacházejí skladové a výrobní areály,“ informuje radnice Zličína. Rybník o rozloze téměř 12 tisíc metrů čtverečních odkoupilo v roce 2017 hlavní město od soukromých majitelů. Později na něm proběhly revitalizační práce, a podle zličínské radnice je Hliník „ojedinělou vodní plochou i okolní doprovodnou zelení důležitým místem pro rekreaci, která je poslední volně přístupnou vodní plochou v těsné blízkosti Řepského sídliště.“