Opravné práce na Husově soše, která se nachází v Prachovické ulici před budovou mateřské a základní školy, nastaly koncem dubna. Provádí je odborná firma z Hořic, kde se nachází i kamenolom, z něhož pochází kámen původní sochy.

„Přibližně během měsíce dojde postupně k umytí sochy, vyspravení a vytmelení poškození, napuštění pískovce několika ochrannými látkami a nakonec bude aplikován i antigraffiti nátěr," uvádí radniční web. „Pokud tato oprava dopadne dobře, bude MČ v příštím roce pokračovat i s dalšími našimi sochami.“
Sochu Jana Husa, která se Vinoři nachází před budovou místní mateřské a základní školy, nechává radnice restaurovat.
Sochu Jana Husa, která se Vinoři nachází před budovou místní mateřské a základní školy, nechává radnice restaurovat.
Autor: ÚMČ Praha - Vinoř