Jezdci na koních, koloběžkách nebo na kolech jsou trnem v oku pěších výletníků. Na radnici Prahy 21 se k výskytu cyklistů a jezdců na koloběžkách sešlo už několik stížností, že by tam neměli co dělat. Mají ale tyto hlasy opodstatnění?

Les je všech

„Klánovický les je v prvé řadě lesem hospodářským, který zároveň slouží k rekreaci a odpočinku nejen občanů žijících v jeho blízkosti, ale i dalších návštěvníků ze širšího okolí,“ informuje Dana Slabochová z odboru životního prostředí a dopravy Prahy 21. „Po jeho cestách a pěšinách se pohybuje větší množství chodců, běžců, občanů se svými čtyřnohými mazlíčky, veliké množství dětí, cyklistů a v neposlední řadě i jezdců na koních.“

„Všem těmto skupinám návštěvníků je při dodržování pravidel užívání lesa vyplývajících ze zákona o lesích vstup do lesa umožněn,“ uvádí Slabochová. „Tedy na lesních cestách se můžeme setkat i s cyklisty a jezdci na koních.“ Podstatné není, kdo a na čem les navštíví, s výjimkou motorových vozidel, ale jak se v něm kdo chová.
Fotogalerie
5 fotografií