V rámci různých investicí do oprav či revitalizací se člověk nejčastěji dovídá nejčastěji o silnicích, budovách či veřejných prostranstvích. Potřeba je toho také i u méně nápadných objektů, třeba jako je hřbitov. Radnice Újezdu nad Lesy ji plánuje v několika etapách.

V té první, která proběhla ještě koncem roku 2019, došlo k opravě severní zdi při vstupu na hřbitov. Na ní navazuje zřízení nových kolumbárních schránek. „Jedná se o dva samostatné bloky schránek. Jeden blok bude umístěn na levé straně a druhý na pravo od vstupu na hřbitov,“ líčí Jaroslava Bendová z odboru vedlejší hospodářské činnosti.

Jako nový

Kromě obvodových zdí pak změn dozná i mobiliář, který je dle radnice ve špatném stavu. Obzvláště lavičky. „Proto jsme zajistili jejich opravu,“ vysvětluje Bendová. „Nechali jsme obnovit písmo na náhrobcích válečných hrdinů. Snažíme se zajišťovat průběžně úklid hřbitova a úpravu zeleně. Také jsme ke kontejneru na bioodpad umístili popelnice na plast a směsný odpad.“

Mladší pražský hřbitov

Újezdský hřbitov, který se nachází mezi Újezdem nad Lesy a obcí Sibřina, je oproti jiným pražským relativně mladý. Podle nápisu nad branou vznikl v roce 1940, když nahradil hřbitov zaniklý v 19. století. Jeho součástí je také pomník padlým z obou světových válek, přičemž několik obyvatel Újezdu a okolí, kteří zemřeli v průběhu válečných let 1939-1945 zde má také poslední místo odpočinku.