Zhruba rok radnice Horních Počernic usilovala o to, aby byly častěji odváženy odpadky na separovaný odpad – sklo, plast, papíry atd. Důvodem byl často se vyskytující nepořádek kolem těchto stanovišť. V létě se jim to konečně povedlo. „Úklid těchto stanovišť na tříděný odpad bude prováděn 5x týdně, a to v pondělí, úterý, středu, pátek a neděli,“ vysvětluje Marie Novotná z Odboru životního prostředí a dopravy Prahy 20.

„Je třeba také apelovat na občany, aby PET lahve sešlapávali, stejně jako kartonové krabice, aby se do nádob vešlo více odpadu. Je třeba také zdůraznit, že tato služba je určena pouze pro fyzické osoby. V neposlední řadě je nutno upozornit, že ke kontejnerům je zakázáno odkládat jiný odpad,“ vybízí Novotná.

Jak probíhá svoz tříděného odpadu z podzemních kontejnerů?

K takovým účelům jsou určeny buď popelnice nebo speciálně přistavené kontejnery například na bioodpad nebo velkoobjemový odpad. Mimoto se ve Chvalkovické ulici v jádru Počernic vyskytuje sběrný dvůr.