Projekt spočívá především ve vytvoření zdravějšího prostředí ve třídách mateřských škol v podobě častějšího větrání i třeba v době zhoršených rozptylových podmínek. Tím by se mělo dát předejít i onemocněním dětí. Stěžejní je rovněž nákup čističek vzduchu do tříd.

„Jak dokládají zkušenosti ředitelů mateřských škol z okolních městských částí, kteří čističky již používají, podařilo se tak, zejména v období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění, snížit nemocnost dětí až o 30 %,“ uvádí vedoucí Odboru školství, kultury a tělovýchovy ÚMČ Prahy 18 Marcela Horešovská.

Čištění vzduchu v plném proudu

Jednou z prvních školek, kde byl projekt realizován, se stala ta v Malkovského ulici. V jejím výběru sehrála roli bezpečnost provozu, hlučnost a také hodnocení alergologů. Podle výsledků, které budou vyhodnocovány koncem školního roku, se pak uvidí, zda radnice projekt rozvine celoplošně do dalších svých školek.