Azylový dům se 12 ubytovacími jednotkami a 35 lůžky začal fungovat v Horáčkově ulici na území Prahy 4. Městská část tuto provozovnu vybudovala částečnou rekonstrukcí nevyužívaného objektu a jeho vybavením. Zásah vyšel na zhruba 50 milionů korun.

„V našem azylovém domě chceme zajistit bezpečné zázemí pro rodiny s dětmi, které se dostaly do nepříznivé sociální situace, a tak zachovat a posílit základní funkce takto ohrožených rodin. Smyslem projektu je zabránit jejich sociálnímu vyloučení, přispět u nich k překonání nepříznivé životní situace a k posílení sociálních a pracovních návyků tak, aby mohlo dojít k jejich postupnému začleňování do společnosti,“ uvedla radní Iva Kotvová (Praha 4 Sobě).

Prostory budou sloužit i rodinám s jedním rodičem, tedy samoživitelkou či samoživitelem. Kromě samotného bydlení budou moci lidé v tomto domě s odbornou pomocí řešit veškeré problémy, díky čemuž bude snazší uskutečnit návrat do normálního života. Ubytování je časově omezené na dobu jednoho roku. Další službou je sociální bydlení, v rámci kterého azylový dům nabízí šest sociálních bytů.