Ze stropu Smetanovy síně se uvolnily dva menší kousky štuku. Po konzultaci s odborníky se vedení Obecního domu rozhodlo, že bez bližšího ohledání místa nelze stoprocentně vyloučit uvolnění dalších částí a zaručit bezpečnost návštěvníků.

Místo bohužel není ze stropní konstrukce dostupné, proto během úterý zahájíme stavbu lešení, aby se odborníci dokázali k poškození, které je téměř dvacet metrů nad úrovní podlahy, dostat," uvedl ředitel Obecního domu Vlastimil Ježek. Přesnou dobu uzavření Smetanovy síně oznámí po prohlídce stropu.

Největší místnost v domě

Smetanova síň je nejrozsáhlejším prostorem Obecního domu. Malby stropních výplní a nástěnné obrazy jsou dílem Karla Špilara. K plastické výzdobě sálu patří štukové skupiny Vyšehrad a Slovanské tance po stranách pódia od Ladislava Šalouna.

Sochař také připomněl vedle Smetany, jemuž je síň zasvěcena, i Antonína Dvořáka. K Smetanovu Vyšehradu z cyklu symfonických básní Má vlast tak odkazuje postava bájného Lumíra, vyprávějícího za doprovodu harfy báj o vlasti, zatímco protilehlý tančící pár je motivem převzatým z Dvořákových Slovanských tanců.

V interiéru Smetanovy síně nechybí připomínka dalších českých hudebních skladatelů, jejichž portrétní medailony jsou umístěny na poprsnicích lóží a balkonu. Smetanova síň je především koncertním sálem pro 1200 posluchačů. Účinkovali v ní významní světoví interpreti. Příležitostně se tam konají i tradiční plesy nebo další společenské akce. Ve Smetanově síni je pravidelně zahajován i zakončován festival Pražské jaro.