Když se v ulici v Praze 6 objevila nová značka, řidiči nevěřili svým očím. Radnice se ale tímto krokem snažila vyřešit prosby místních, kteří si stěžovali, že zejména v ranních hodinách je ulice nadměrně zatížená. 

Podle značení byla ulice obousměrná pouze mezi sedmou a desátou ranní. Cyklisté tu mohli projíždět obousměrně kdykoli. Zákaz vjezdu pak měla auta nad 3,5 tuny bez souhlasu městské části. Od 1. ledna všechna omezení padla. Odborníci se budou zabývat daty, zdali mělo omezení nějaký vliv na dopravní situaci a oblast se zklidnila.

Fotogalerie
3 fotografie