Konkrétně se jedná o zhruba 3,5kilometrový úsek Pražského okruhu mezi Satalicemi a Běchovicemi, který je označován jako D0 510. Z hlediska dopravní vytíženosti patří mezi ty nejhlavnější úseky Pražského okruhu, protože navazuje na dálnice D10 do Turnova, D11 do Hradce Králové, silnici 1. třídy do Kolína a mimo jiné také na Štěrboholskou radiálu, která propojuje Pražský okruh s Městským okruhem.

Jedním z možných řešení bylo daný úsek vést tunelem. Podle stanoviska Ředitelství silnic a dálnic však optimálním řešením budou protihluky a stěny ve středním dělícím pásmu. „Další protihluková opatření, jejich navýšení či výstavba nových jsou součástí stavby D11, 1101 Praha – Jirny, modernizace,“ uvádí tisková mluvčí Prahy 20 Petra Prokůpková. Územní rozhodnutí o obou opatření se očekává v roce 2019, samotná realizace se předpokládá v letech 2021–2022.