Revitalizace takzvaného parteru neboli prostoru před vstupem do Šlechtovy restaurace odstartoval pražský magistrát. Další etapy těchto úprav budou přímo navazovat na opravu samotné budovy. Radnice Prahy 7 hodlá o dalším postupu v rámci těchto úprav s vedením města jednat.

Právě zahájená rekonstrukce si klade za cíl obnovu květinových záhonů, trávníků, zavlažovacího systému, zpevněných ploch a odvodnění. Počítá se tu i s novým mobiliářem a veřejným osvětlením. Úpravy jsou pokračováním rekonstrukce dna a hráze bývalého rybníka ve Stromovce. Dochází zde k obnově třešňové aleje, do konce tohoto měsíce se tu předpokládá výsadba téměř tří desítek vzrostlých stromů.