Letní údržby silnic, chodníků a železnic jsou v plném proudu. Proto je nutné počítat se zpožděními a drobnými komplikacemi. Od ranních hodin 4. srpna na trati Praha – Rudná u Prahy – Beroun se kvůli opravám tratě chystají výluky.

Údržba a opravy nejvíce ovlivní městskou linku S6. Jako náhradní doprava jsou nachystané autobusy, které čeká prodírání se zácpami rozestavěné Prahy: „Ve stanici Nučice bude zajištěn přípoj, ale vzhledem k dopravním omezení v Praze bude návazný autobus směr Beroun čekat nejvýše 10 minut, návazný autobus směr Nučice zastávka bude čekat nejvýše 5 minut,“ varuje Správa železničních dopravních cest.