Radnice Prahy 10 usiluje o uskutečnění smělého záměru. Ráda by totiž navrátila vile spisovatele Karla Čapka její původní prvorepublikový ráz. Jelikož mnoho částí z interiéru, nábytku či ozdob ve vile chybí, obrací se na obyvatele hlavního města s prosbou, zda nemají k dispozici nejrůznější předměty z 20. a 30. let minulého století.

Co vile chybí k dokonalosti?

Jedná se zpravidla o součásti interiéru či o kusy nábytku. Ve vile například schází původní umyvadlo, kuchyňská výlevka či litinová vana nohách. Autenticitu místa by rovněž podpořil záchod a bidet v podobě ze začátku 20. století.

Původní ve vile nejsou ani vypínače, které by radnice ráda v originální podobě opět zavedla. Ve skříních a stolečkách schází původní zásuvky, zároveň vila postrádá i předměty denní potřeby, které by měly dobový vztah s historií místa, především s první republikou. Na místě se rovněž nevyskytuje kuchyňský kachlový sporák, koupelnová kamna se sprchou a mnohé další domácí propriety. Pakliže náhodou disponujete něčím z toho, čím byste sami chtěli přispět k obnově objektu, který Karel Čapek a jemu blízcí užívali, sdělte to na radnici Prahy 10, která bude velmi vděčná.