Místní kbelská knihovna společně s Městskou částí Praha 19, Základní školou Albrechtická a s Divadlem Prima pořádají 23. března každoroční Noc s Andersenem. Tematicky tentokrát bude zaměřena na dvě »výročí« v české literární historii.

Pejsek a kočička s Rychlými šípy

Literárně zaměřený program včetně dobrodružného nocování bude probíhat v budově školy Albrechtická. Tematicky bude zaměřen na klasickou knihu Povídání o pejskovi a kočičce z pera světově proslulého Karla Čapka, která poprvé vyšla před 90 lety v roce 1928.

Doprovázet ji bude téma pro starší děti, se kterým ve 30. letech přišel Jaroslav Foglar. V roce 1938 totiž začaly vycházet jeho kreslené příběhy Rychlých šípů, které si velmi rychle zajistily nesmrtelnou popularitu mezi čtenářstvem.

Besedy i divadlo

Kromě úzce vymezených témat se děti mohou těšit i na nejrůznější besedy se spisovateli, a O pejskovi a kočičce bude ke zhlédnutí i divadlo. Celou akci finančně pokrývá radnice Prahy 19. Pokud rodiče mají zájem své děti na tematický program přihlásit, měli by tak učinit přes Základní školu Albrechtická.

Celorepubliková akce

Noc s Andersenem je celorepubliková akce, kterou podporuje více než 600 českých knihoven a stejný počet škol. Jejím principem je popularizace četby především u nejmladších čtenářů, kteří daleko spíše holdují televizím, tabletům nebo počitačovým hrám.

Kromě Kbel se v Praze k akci připojí řada dalších knihoven a institucí, a to včetně Městské knihovny. Ta pro Noc vyčlenila konkrétně pobočky Korunní, Smíchov, Opatov, Školská, Žižkov a Ústřední knihovnu. Na danou akci je podmínkou, aby rodiče své ratolesti hlásili s dostatečným předstihem.